logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wartość celna

customs value

Wartość towaru zadeklarowanego na potrzeby celne.
wartość deklarowana do przewozu

declared value for carriage

Wartość towarów podana przewoźnikowi przez nadawcę w celu ustalenia wysokości opłat lub zakresu odpowiedzialności przewoźnika za straty, szkody lub opóźnienia. Wartość ta stanowi również podstawę ewentualnych opłat pobieranych za oszacowanie towarów.
wartość dodana

added value

1. Wartość przypisana produktom, będąca wynikiem konkretnego procesu fizycznego (np. procesu produkcji, magazynowania, transportu).
2. Różnica między wartością wyprodukowanych dóbr a kosztem materiałów i zapasów, które zostały zużyte do wytwarzania.
wartość rynkowa

market value

Wartość danego towaru lub usługi na rynku.
łańcuch wartości

value chain

Sekwencja różnych działań podejmowanych przez organizacje dla podniesienia wartości produktu. Łańcuch wartości obrazuje "dodawanie wartości" do produktu, czyli opisuje proces powiększania wartości wyrobu, począwszy od surowców i zakupów, poprzez wykonywanie niezbędnych operacji wytwórczych, a kończąc na sprzedaży gotowego wyrobu i usługach z nim związanych.
mierzenie wartości konsumenckiej

consumer value measurement

Metoda pomiaru efektywności akcji komercyjnych dostarczających wartości konsumentom, a w konsekwencji generujących przychody firmie.
wartość zamienna

replacement value

Wielkość niezbędna, aby uzyskać lub wyprodukować dobro identyczne pod względem ekonomicznym z tym, które jest używane, konsumowane lub produkowane w operacjach gospodarczych.
sieć wartości dodanej

Value Added Network - VAN

Wydzielona sieć informatyczna, zarządzana przez operatora, poprzez którą można przesyłać informacje i komunikaty EDI oraz EFT (Elektroniczny Transfer Funduszy).
analiza łańcucha wartości

Value Chain Analysis - VCA

Metoda identyfikacji i oceny możliwości redukcji kosztów w łańcuchu dostaw.
zaksięgowany zapas wydany

booked ex-stock

Status zapasu wskazujący na to, iż ilość i wartość wydanego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj