logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wspólne zarządzanie zapasami

Co-Managed Inventory - CMI

Dostawcy i odbiorcy wspólnie redukują poziom zapasów, utrzymując i rozwijając dostępność produktów w łańcuchu dostaw. Partnerzy handlowi wymieniają oraz omawiają prognozy sprzedaży oraz plany promocyjne w celu precyzyjnego określenia poziomu zapasu w centrum dystrybucyjnym odbiorcy.
kod kuponu dla wspólnej waluty

common currency coupon code

Numer identyfikacyjny dla kuponów wydanych w obszarze wspólnej waluty (np. waluta Euro), w którym zastosowana jest struktura danych GS1.
lista pozycji wspólnych

common parts bill of material

Wariant planistycznej struktury wyrobu służący do planowania zapotrzebowania na części wspólne i unifikowane. Jego tworzenie polega na zbudowaniu struktury nie istniejącego w rzeczywistości wyrobu, złożonej z części wspólnych i unifikowanych w wielu pozycjach asortymentowych. Lista pozycji wspólnych uważana jest za specjalną formę modułowego opisu struktury wyrobu. Zob. planistyczna struktura wyrobu, modułowa struktura wyrobu.
wspólne planowanie, prognozowanie oraz uzupełnianie

Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment - CPFR

Koncepcja CPFR rozwinęła się na bazie strategii ECR, jej istotą jest wspólne zarządzanie procesami planowania i prognozowania oraz wymiana niezbędnych do tego celu informacji pomiędzy partnerami handlowymi.
wspólne zarządzanie relacjami z klientami

Collaborative Consumer Relationship Management - C-CRM, CCRM

1. Kompleksowa strategia zarządzania stroną popytową ECR, w której producenci i detaliści wspólnie rozpoznają i wartościują indywidualne potrzeby klientów/nabywców
i dostosowują do nich swoje oferty.
2. Adaptacja strategii CRM do wymagań i specyfiki rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).
zasoby wspólne

shared resource

Zasoby wykorzystywane w produkcji różnych wyrobów / grup wyrobów. Pojęcie stosowane w planowaniu zapotrzebowania zasobów. Zob. planowanie zapotrzebowania zasobów.
pozycja wspólna

common item

Część lub podzespół stosowany w takiej samej ilości ...

Więcej ...

sterowanie dystrybucją fizyczną

physical distribution control

Termin wspólny dla wszystkich rodzajów planowania związanego bezpośrednio z fizyczną dystrybucją przepływu towarów.
sektor gospodarczy

business sector

Segment gospodarki, którego elementy posiadają wspólne cechy, np. przemysłowy, chemiczny, hurt żywności itd.
rozdzielanie proporcjonalne

proration

Podział wspólnej stawki lub opłaty pomiędzy zainteresowanymi przewoźnikami, wykonany według uzgodnionych zasad.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj