logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zaksięgowany zapas wydany

booked ex-stock

Status zapasu wskazujący na to, iż ilość i wartość wydanego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.
zlecenie pracy

work order

Polecenie wykonania określonej operacji wydane pracownikowi lub jednostce produkcyjnej.
zapłata za dokumenty

payment against documents

Instrukcje wydane przez sprzedawcę bankowi, informujące o tym, że kupujący może odebrać dokumenty pozwalające na przyjęcie dostawy jedynie wówczas, kiedy faktycznie dokona płatności fakturowej.
uruchomienie dostawy

blanket release

Polecenie wysyłki lub rozpoczęcia produkcji wydane na podstawie długoterminowej umowy dostawy. Zob. długoterminowa umowa dostawy.
opóźnienie

backlog, behind schedule

1. Partia wyrobów, która powinna być dostarczona, wydana, wyprodukowana lub przyjęta do magazynu w określonym terminie, który już minął. Opóźnienia mogą być ujemne (np. 40 sztuk) lub dodatnie. Zob. wyprzedzenie.
2. Przedział czasu między terminem bieżącym a terminem, w którym miała nastąpić dostawa, przyjęcie lub być zakończona produkcja danej partii wyrobów.
kod kuponu dla wspólnej waluty

common currency coupon code

Numer identyfikacyjny dla kuponów wydanych w obszarze wspólnej waluty (np. waluta Euro), w którym zastosowana jest struktura danych GS1.
instrukcja spedycyjna

forwarding instruction

Dokument wydany spedytorowi ładunku, zawierający instrukcje dotyczące czynności, jakie powinien on wykonać w ramach spedycji opisanych w nim towarów.
certyfikat zgodności

certificate of conformity

Dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, potwierdzający, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa wykazują zgodność z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
obrót magazynowy

warehousing turnover

Ruch zapasów w magazynie, dokonujący się w określonej jednostce czasu, który można wyrazić sumą przyjętych oraz wydanych zapasów.
planowanie wydawania materiałów

material issue planning

Planowanie wielkości partii materiałów i komponentów, jakie muszą być wydane przez magazyn wydziałowi produkcyjnemu w danym okresie.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj