logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Agencja Wydająca

Issuing Agency

Organizacja odpowiedzialna za nadawanie identyfikatorów w obrębie predefiniowanej części unikalnego oznaczenia. W przypadku EPC, Agencją Wydającą jest GS1 (dla ozna­czeń opartych na identyfikatorach GS1, takich jak SGTIN, SSCC itp.) i Departament Obrony USA. Agencja Wydająca nadaje numery Menedżera EPC.
manipulacje związane z wydawaniem

outward handling, handling out

Operacje fizyczne i czynności administracyjne przeprowadzane na towarach wychodzących od momentu, w którym można rozpocząć czynności ekspedycyjne do momentu faktycznego wywozu towarów z terenu firmy.
planowanie wydawania materiałów

material issue planning

Planowanie wielkości partii materiałów i komponentów, jakie muszą być wydane przez magazyn wydziałowi produkcyjnemu w danym okresie.
magazynek przy rozdzielni

work issuing store

Miejsce, w którym przechowywane są materiały i wyroby oczekujące na obróbkę. Przyjęcia i wydania w magazynku przy rozdzielni dokumentowane są w przewodniku i odbywają się na podstawie decyzji rozdzielcy. Wydanie następuje po wydawaniu pracy. Zob. przewodnik, wydawanie pracy.
numer Menedżera EPC

EPC Manager Number

Numer, który unikalnie identyfikuje części unikalnego oznaczenia EPC, nadany przez Agencję Wydającą.
Organ Rejestrujący

Registration Authority

Organizacja odpowiedzialna za całkowitą strukturę i nadawanie unikalnego identyfikatora dla celów globalnej e-gospodarki. W przypadku EPC Organem Rejestrującym jest EPCglobal. Organ Rejestrujący przekazuje odpowiedzialność za nadawanie części unikal­nego identyfikatora na Agencje Wydające.
proces magazynowy

warehousing process

Zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowy składa się z przepływu materiałów i informacji.
przepustowość magazynu

warehouse throughput

Określona w jednostkach naturalnych zdolność do przyjmowania oraz do wydawania z magazynu określonych ilości towarów w określonym czasie.
punkt przeładunku

transshipment point

1. Punkt, w którym ładunek jest wymieniany pomiędzy przewoźnikami bądź rodzajami transportu.
2. Miejsce, w którym dostarczane lub wydawane są dostawy towarów.
wydanie magazynowe

warehouse issue

Fizyczne czynności związane z wydaniem z magazynu dóbr materialnych dla ustalonego odbiorcy wraz z potwierdzeniem przez wydającego i odbierającego przekazanych dóbr.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj