logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Globalna Karta Wyników ECR

Global Scorecard ECR

Narzędzie szczegółowej analizy możliwości oraz szans przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania koncepcji. ECR. Globalna Karta Wyników ECR służyć może ocenie i monitorowaniu zgodności działania organizacji w myśl ECR.
osiąganie najlepszych wyników w działaniu zaopatrzenia

purchasing: acquring the best inputs

Podejście polegające na poszerzaniu zakresu odpowiedzialności sfery zaopatrzenia o działania pozwalające na efektywne wpływanie na szereg aspektów działania przedsiębiorstwa dla zapewnienia redukcji kosztów nie tylko bezpośrednio w zakresie zaopatrzenia, ale i w innych sferach działania przedsiębiorstwa.
zrównoważona karta wyników

Balanced ScoreCard

System pomiaru efektywności działania organizacji oparty na zbiorze wskaźników o charakterze planistycznym porównywanych z ich rzeczywiście osiągniętymi wartościami dla oceny efektywności działania w różnych sferach funkcjonowania organizacji.
zapas powierzonego materiału

regie stock

Zapas, który znalazł się w przedsiębiorstwie w wyniku przyjęcia zlecenia na obróbkę obcą. Wymaga z reguły innego postępowania niż pozostałe kategorie zapasów.
zapas na dociążenie

capacity loading stock

Zapas powstający jako wynik decyzji o pełnym wykorzystaniu potencjału w danym okresie. Tworzony jest z wyrobów buforowych - dobrze się sprzedających lub o wysokim stabilnym zapotrzebowaniu. Zapas ten zużywany jest w okresach, gdy popyt/ zapotrzebowanie na wyroby buforowe jest większe od dysponowanego potencjału. Zob. dysponowany potencjał, wyroby buforowe.
wskaźnik wydajności

performance indicator

Iloraz rzeczywistego wyniku pewnego procesu do wyniku planowanego.
wartość dodana

added value

1. Wartość przypisana produktom, będąca wynikiem konkretnego procesu fizycznego (np. procesu produkcji, magazynowania, transportu).
2. Różnica między wartością wyprodukowanych dóbr a kosztem materiałów i zapasów, które zostały zużyte do wytwarzania.
ubytki

shrinkage

Utrata zapasów występująca w łańcuchu dostaw lub w sklepie, powstała w wyniku błędów, kradzieży, oszustw itp.
struktura projektowa wyrobu

design product structure

Struktura wyrobu będąca wynikiem prac działu konstrukcyjnego. W warunkach jego ścisłej współpracy z działem produkcji może być identyczna ze strukturą wyrobu stosowaną w systemie MRP. Zob. struktura wyrobu.
potencjał wyliczony

rated capacity

Wielkość określona w wyniku wyliczenia potencjału. Zob. wyliczenie potencjału.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj