logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
alokacja wyrobu

product allocation

Przypisanie produkcji konkretnego wyrobu określonej jednostce produkcyjnej.
superstruktura wyrobu

super bill of material

Forma planistycznej struktury wyrobu, w której za ...

Więcej ...

typ wyrobu

product type

Klasa podobnych lub identycznych wyrobów.
uproszczony opis struktury wyrobu

summarized bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu w MRP, podobna w układzie graficznym do hierarchicznej struktury wyrobu z tą jednak różnicą, że poszczególne stopnie złożoności przedstawiane są bez podziału na fazy ich wykonania, a elementy unifikowane przedstawiane są jednorazowo w ilości stosowanej w kompletnym wyrobie. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.
widmowa struktura wyrobu

phantom bill of material

Taka forma opisu struktury wyrobu, w której występują ...

Więcej ...

wielopoziomowy opis struktury wyrobu

multi-level bill of material

Sposób opisu struktury wyrobu w MRP, w którym zawarte są wszystkie elementy składowe wyrobu uporządkowane według stopni dyspozycji (kolejności, w jakiej są montowane i wykonywane). Każdy element wyrobu jest dalej rozwijany według tej samej zasady.
wyroby buforowe

buffer types

Wyroby wytwarzane dla zapewnienia stabilizacji obciążenia. Ich program produkcji może okresowo przekraczać wielkość zapotrzebowania/popytu. Powstający z różnicy zapotrzebowania i programu produkcji zapas nazywany jest zapasem na dociążenie. Wyroby buforowe to z reguły wyroby dobrze się sprzedające lub o wysokim stabilnym zapotrzebowaniu.
wyrób

product

Surowiec, półfabrykat, wyrób finalny oraz zespół lub część tego wyrobu, jeżeli występują one w obrocie towarowym.
wyrób A

A-product

Wyrób, który zgodnie z klasyfikacją ABC należy do nielicznej grupy stanowiącej dużą część całkowitej wartości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Tej grupie wyrobów poświęca się najwięcej uwagi w procesach planowania oraz w gospodarce magazynowej. Zob. klasyfikacja ABC.
wyrób B

B-product

Wyrób, który zgodnie z klasyfikacją ABC należy do grupy B, średnio licznej i o przeciętnym udziale w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Zob. klasyfikacja ABC.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj