logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapas w rurociągu

pipeline inventories

Zapasy gotowych produktów znajdujące się w transporcie, w sieci dystrybucji i w pośrednich miejscach składowania (buforach) oddzielających transport od dystrybucji. Wielkość tego zapasu jest wprost proporcjonalna do długotrwałości przepływu wyrobów gotowych w transporcie i dystrybucji.
dystrybutor

distributor

Przedsiębiorstwo, które nie produkuje własnych wyrobów, ale kupuje i odsprzedaje produkty innych, utrzymując zazwyczaj zapas produktów gotowych.
opakowanie

packaging

Gotowy wytwór, zazwyczaj posiadający odpowiednią konstrukcję, mający za zadanie ochronę opakowanego wyrobu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub odwrotnie - ochronę otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem wyrobu), umożliwiający przemieszczanie wyrobów podczas magazynowania, transportu, sprzedaży
i użytkowania, informujący o zawartości, dzięki swej estetyce oddziaływujący na kupującego oraz posiadający walory ekonomiczne.
wykaz części serwisowych

service parts bill of material

Wykaz części i zespołów używanych w serwisie lub naprawach wyrobów gotowych albo zespołów. Ma formę pseudostruktury wyrobu zbudowanej z tych właśnie części i zespołów. Struktura taka wprowadzana jest do głównego harmonogramu produkcji dla zaplanowania zapotrzebowania na wykonanie zużywanych przez serwis części i zespołów. Zob. planistyczna struktura wyrobu.
Seryjny Globalny Numer Jednostki Handlowej

Serialized Global Trade Item Number

Jednoznaczne w skali świata indywidualne oznaczenie kodowe jednostki handlowej, od su­rowca do wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym lub hurtowym. SGTIN bazuje na numerach GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14 i indywidualnym oznaczeniu każdej jednostki, w celu zapisu go w kodzie EPC.
plan sprzedaży

sales plan

Plan przygotowany przez organizację zajmującą się sprzedażą, ukazujący tę liczbę pojedynczych wyrobów gotowych, która będzie sprzedana klientom w jednostce czasu.
magazyn przemysłowy

industrial warehouse

Obiekt magazynowy wchodzący w skład systemów organizacyjnych produkcji (przedsiębiorstw przemysłowych). Wyróżniamy np.: magazyn zaopatrzenia, magazyn wyrobów gotowych, magazyn półfabrykatów, magazyn przedmontażowy, magazyn przy rozdzielni, magazyn techniczny.
centrum kompletacyjno-montażowe

order picking centre

Miejsce, w którym odbywa się magazynowanie części i podzespołów od różnych dostawców oraz montaż wyrobów gotowych według określonych potrzeb odbiorców.
cykl realizacji zlecenia montażowego

assembly lead time

Okres od uruchomienia zlecenia montażu finalnego do dostarczenia gotowego wyrobu odbiorcy lub do sieci dystrybucji.
łańcuch wartości

value chain

Sekwencja różnych działań podejmowanych przez organizacje dla podniesienia wartości produktu. Łańcuch wartości obrazuje "dodawanie wartości" do produktu, czyli opisuje proces powiększania wartości wyrobu, począwszy od surowców i zakupów, poprzez wykonywanie niezbędnych operacji wytwórczych, a kończąc na sprzedaży gotowego wyrobu i usługach z nim związanych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj