logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wysyłający

consignor

Zob. nadawca.
specyfikacja zawartości opakowania

packing list

Dokument wyszczególniający towary wysyłane w pojedynczych opakowaniach.
powiadomienie o nadejściu

arrival note

Notatka wysyłana przez przewoźnika stronie wyznaczonej, zawiadamiająca o nadejściu określonej przesyłki.
opłata za przetrzymanie

detention charge

Opłata wnoszona przez wysyłającego lub przez odbiorcę na rzecz linii przewozowej za przetrzymywanie statku ponad określony czas.
nadawca

consignor

Strona, wymieniona w dokumencie konsygnacyjnym, która na podstawie kontraktu z przewoźnikiem konsygnuje lub wysyła towary z tym przewoźnikiem lub za jego pośrednictwem. Inna nazwa: wysyłający. Zob. spedytor.
kraj ekspedycji

country of despatch

Kraj, z którego towary są wysyłane do kraju importującego bez żadnych handlowych transakcji w krajach pośrednich. Inne nazwy: kraj pochodzenia (country of origin), kraj wysyłki (country where consigned).
koszty frachtu

freight costs

Koszty poniesione przez wysyłającego w trakcie przemieszczania towarów za pomocą jakiegokolwiek środka transportu z jednego miejsca na drugie, na podstawie umowy przewozu. Mogą one, oprócz kosztów transportu, zawierać takie elementy, jak: koszt opakowania, przygotowania dokumentacji, załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia
(w stopniu, w jakim odnoszą się one do kosztów frachtu).
awizo dostawy

advise note

Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie.
części serwisowe

service parts

Części używane do napraw i/lub obsługi produktu złożonego, na ogół zamawiane i wysyłane w terminie późniejszym niż termin dostawy samego produktu. Części służące do napraw (repair parts). Części zapasowe (spare parts).
zapas w partiach

batch stock, lot-size stock

Zapas wyrażony w wielokrotności wielkości partii. Pojęcie używane wtedy, gdy wyrób wytwarzany jest lub wysyłany w stałych, pełnych partiach.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj