logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
częstotliwość wysyłek

shipping frequency

Liczba wysyłek do określonego miejsca przeznaczenia w ustalonej jednostce czasu.
zawiadomienie o wysyłce ładunku

shipment notice

Informacja od dostawcy do klienta dotycząca np. daty wysyłki, sposobu wysyłki, numeru faktury wysyłanych towarów.
czynności poprzedzające wysyłkę

pre-expediting

Czynności związane z dopełnianiem formalności dotyczących zamówienia otwartego wykonywane przed zgodnym z harmonogramem terminem dostawy, mające na celu zapewnienie dostaw materiałów na czas i we właściwej ilości.
kraj wysyłki

country where consigned

Zob. kraj ekspedycji.
make and ship to stock, DP-1

produkcja i wysyłka na magazyn i sprzedaż z magazynu dystrybucji

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybucji. Zob. punkt rozdziału.
uruchomienie dostawy

blanket release

Polecenie wysyłki lub rozpoczęcia produkcji wydane na podstawie długoterminowej umowy dostawy. Zob. długoterminowa umowa dostawy.
transport magazynowy

warehouse transportation

Transport wewnętrzny w obrębie magazynu związany z przyjęciem, składowaniem i wysyłką zapasów magazynowych.
niezawodność wysyłkowa

despatch reliability

Niezawodność (głównie dostawcy) odnosząca się do całkowitego czasu wysyłki.
towary wychodzące

outgoing goods

Wielkość masy towarowej przeznaczonej przez dostawcę do wysyłki do klienta, wyrażona w kategoriach ilościowych lub finansowych.
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Logistycznej)

Serial Shipping Container Code

Identyfikator GS1 służący unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (np. wysyłko­wych, transportowych), wykorzystujący 18-cyfrową standardową strukturę numeru GS1 - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej; Zob. tablica rejestracyjna, SSCC.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj