logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
elastyczność

flexibility

Zakres i stopień możliwości dostosowywania się do zmiennych warunków.
warunki przechowywania

storage conditions

Zbiór wymagań przechowalniczych w zakresie dopuszczalnych temperatur i wilgotności względnych powietrza w magazynie, częstotliwości wymiany powietrza, możliwości wspólnego przechowywania zapasów, dopuszczalnego przechowywania, określające również wymagania dla budowli magazynowej i sposobu składowania.
tolerancja

control limits

Zakres wielkości - dolna i górna granica, między którymi wartość określonej zmiennej (np. zapasu, sprzedaży) może oscylować w danym okresie bez konieczności interwencji.
przeciążenie

overload

Sytuacja i/lub zakres, w jakim chwilowe obciążenie przekracza dysponowany potencjał.
potencjał przekraczający zapotrzebowanie

overcapacity

Sytuacja i/lub zakres, w jakim dysponowany potencjał przekracza obciążenie. Sytuacja taka może być stworzona celowo, np. dla zachowania elastyczności lub w przewidywaniu wzrostu obciążeń w przyszłych okresach.
outsourcing projektowania i rozwoju wyrobów

outsourcing of product design and development

Korzystanie z usług zewnętrznych w zakresie projektowania i rozwoju wyrobów. Praktyka charakterystyczna przede wszystkim dla współczesnego przemysłu samochodowego. Polega ona na tym, że w ramach łańcucha dostaw dostawcy przejmują w coraz szerszym zakresie odpowiedzialność za dostarczane zespoły i elementy aż do przejęcia pełnego cyklu wykonania wyrobu, począwszy od jego zaprojektowania.
osiąganie najlepszych wyników w działaniu zaopatrzenia

purchasing: acquring the best inputs

Podejście polegające na poszerzaniu zakresu odpowiedzialności sfery zaopatrzenia o działania pozwalające na efektywne wpływanie na szereg aspektów działania przedsiębiorstwa dla zapewnienia redukcji kosztów nie tylko bezpośrednio w zakresie zaopatrzenia, ale i w innych sferach działania przedsiębiorstwa.
operator logistyczny

third party logistics operator, Logistics Service Provider - LSP

Przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane z przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją i magazynowaniem oraz usługi pokrewne, informacyjne i finansowe.
ODETTE

Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe

Zestaw standardów branżowych w zakresie ADC i EDI, stosowanych w przemyśle moto­ryzacyjnym.
niezawodność dostaw

delivery reliability

Zdolność dostawcy do dotrzymywania uzgodnionych warunków w zakresie ilości, jakości i terminów dostaw.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj