logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
analiza zamówienia

order clearing

Wyjaśnianie niejasności w złożonym zamówieniu, ocena jego atrakcyjności z punktu widzenia przedsiębiorstwa i formułowanie w uzgodnieniu z klientem ostatecznej, wiążącej dla obu stron wersji zamówienia.
przyjęcie zamówienia

order acceptance

Proces przyjmowania i potwierdzania zamówień, przy założeniu dostępności obecnej i/lub przyszłej towarów oraz uzgodnienia dotyczące warunków dostaw. Dla jednostki produkcyjnej przyjęcie zamówienia oznacza również sprawdzenie dostępności materiałów i zdolności produkcyjnych.
przyjęte zamówienie

accepted order

Zamówienie przyjęte do realizacji.
rejestracja zamówień

order registration

Wprowadzanie do ewidencji otrzymanych zamówień.
rejestracja zamówień zaopatrzeniowych

procurement order registration

Wprowadzanie do ewidencji złożonych zamówień zaopatrzeniowych.
termin zamówienia

order time

Termin, w którym może/musi nastąpić złożenie zamówienia.
uznanie zamówienia

order acknowledgement

Zawiadomienie klienta (przez dostawcę) o przyjęciu jego zamówienia.
zamówienie końcowe

all-time order

Ostatnie zamówienie przed zaprzestaniem produkcji wyrobu znajdującego się w ostatniej fazie cyklu życia. Jego wielkość ustala się tak, by zaspokoić całkowicie ostateczny popyt. Zob. cykl życia wyrobu.
zamówienie opóźnione

past due, delinquet order

Zamówienie, które nie zostało zrealizowane w uzgodnionym terminie.
zamówienie ostateczne

all-time order

Ostatnie zamówienie na konkretny produkt w ostatniej fazie jego cyklu życia, złożone przed zaprzestaniem jego produkcji. Wielkość takiego zamówienia zaspokaja całkowity spodziewany w przyszłości popyt i/lub konsumpcję.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj