logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dostępny zapas

available stock

Zapas wyrobów finalnych przeznaczonych do sprzedaży, który w każdej chwili można przekazać klientowi.
zapas normatywny

norm stock, standard stock

Zapas konkretnego materiału lub wyrobu przyjęty jako norma dla danego okresu. Może być wyrażony w miarach ilościowych lub wartościowych.
zapas o niskim zużyciu

slow moving stock

Zapas wyrobu finalnego o niskim i/lub nieregularnym popycie.
zapas obrotowy

cycle stock

Zmienna część każdego zapasu, sukcesywnie zużywana i odnawiana przez kolejne dostawy.
zapas początkowy

opening stock

Zapas danego materiału lub wyrobu na początku przeszłego, bieżącego lub przyszłego okresu.
zapas pośredni

intermediate stock

Zapas służący do kompensacji różnic w szybkości kolejnych operacji w procesie produkcji, różnej kolejności wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach. Może występować jako zapas w partiach, obrotowy lub zabezpieczający.
zapas powierzonego materiału

regie stock

Zapas, który znalazł się w przedsiębiorstwie w wyniku przyjęcia zlecenia na obróbkę obcą. Wymaga z reguły innego postępowania niż pozostałe kategorie zapasów.
zapas przychodzący

receiving stock

Zapas obejmujący wszystkie dostawy, które dotarły do producenta, lecz nie są w danym momencie dostępne do wykorzystania, np. ze względu na konieczność odbioru jakościowego lub wciągnięcia do ewidencji.
zapas roboczy

working stock

Zapas materiałów, elementów i wyrobów potrzebnych w danym okresie dla zapewnienia optymalnego przebiegu produkcji.
zapas sezonowy

seasonal stock

1. Zapas utworzony w celu zaspokojenia sezonowych zmian popytu, dla zachowania stałego poziomu produkcji w okresie zwiększonego popytu lub niewielkiego podniesienia poziomu produkcji.
2. Zapas powstały w wyniku produkcji sezonowej.
3. Celowo utworzony zapas, powstały z różnicy pomiędzy wielkością sprzedaży a wielkością produkcji w danym okresie.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj