logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zaplanowane uruchomienie

planned issue

Wprowadzenie do harmonogramu zapotrzebowań wyrobu wywołane przez wyliczenie w systemie planowania zapotrzebowania materiałowego zapotrzebowania na ten wyrób lub zadysponowanie istniejącego zapasu.
pozycja głównego harmonogramu produkcji

master production schedule item, MPS item

Wyrób, którego wielkości i terminy produkcji zaplanowane zostały w głównym harmonogramie produkcji. Decyzja, które wyroby są pozycjami głównego harmonogramu produkcji, zależy od charakteru rynku, lokalizacji punktu rozdziału i struktury wyrobu. W konkretnej sytuacji pozycjami głównego harmonogramu produkcji mogą być zarówno wyroby finalne, jak i zespoły czy podzespoły. Zob. główny harmonogram produkcji, lokalizacja punktu rozdziału.
przewidywana wielkość końcowa

expected completion quantity

Zaplanowana wielkość produkcji na zamówienie po odliczeniu braków i strat uzysku.
wielkość produkcji

production output

Całkowita ilość wyprodukowanych (lub zaplanowanych do wyprodukowania) wyrobów i/lub świadczonych usług w danym okresie, wyrażana w miarach ilościowych lub wartościowych. Zob. produkcja, produkować, wytwarzanie.
zapotrzebowanie materiałowe

material requirement

Ilość materiału konieczna do wykonania zaplanowanej produkcji w określonym okresie.
sterowanie wejściem/wyjściem

input/output control

Technika sterowania produkcją polegająca na porównaniu rzeczywistego wykonania (output) z wielkością zaplanowaną oraz śledzeniu stanu wejściowego na stanowisku (input) w celu sprawdzenia, czy odpowiada on planowi i zapobieganiu uruchamiania produkcji, gdy nie występuje taka potrzeba.
wykaz części serwisowych

service parts bill of material

Wykaz części i zespołów używanych w serwisie lub naprawach wyrobów gotowych albo zespołów. Ma formę pseudostruktury wyrobu zbudowanej z tych właśnie części i zespołów. Struktura taka wprowadzana jest do głównego harmonogramu produkcji dla zaplanowania zapotrzebowania na wykonanie zużywanych przez serwis części i zespołów. Zob. planistyczna struktura wyrobu.
wyprzedzenie

ahead of schedule

W MRP sytuacja, w której do chwili bieżącej osiągnięto więcej niż zakładał plan lub wcześniej wykonano zaplanowane zadania.
zapas końcowy

all-time stock

Zapas tworzony ze względu na zaprzestanie produkcji danego wyrobu. Jego początkowa wielkość odpowiada zakończonemu zamówieniu końcowemu. Wydania z tego zapasu są zwykle ściśle kontrolowane dla uniknięcia zużycia go niezgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Zob. zamówienie końcowe.
równoważenie linii

line balancing

1. Takie przypisanie operacji do stanowisk zlokalizowanych w linii, które minimalizuje konieczną liczbę stanowisk oraz łączny czas ich przestoju.
2. Techniki służące określaniu takiej kombinacji kolejności wyrobów, która zapewnia maksymalnie płynny przepływ produkcji liniowej, zgodny z zaplanowanym rytmem i przy zrównoważonym harmonogramie. Zob. zrównoważony harmonogram.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj