logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
cykl przerobu

rework lead time

Czas niezbędny na przeróbkę (wprowadzenie istotnych zmian) wykonanego wyrobu.
wartość zamienna

replacement value

Wielkość niezbędna, aby uzyskać lub wyprodukować dobro identyczne pod względem ekonomicznym z tym, które jest używane, konsumowane lub produkowane w operacjach gospodarczych.
urządzenia magazynowe

warehouse appliances

Urządzenia i środki techniczne niezbędne do realizacji procesów logistycznych. Do urządzeń magazynowych zalicza się urządzenia:
- do składowania,
- klimatyzacyjno-wentylacyjne,
- przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia,
- specjalne.
spedycja

forwarding

Organizacja przewozu ładunków oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
ochrona zapasów

stock security

Zbiór metod, środków i urządzeń niezbędnych do ochrony magazynowanych zapasów przed niszczącymi działaniami czynników klimatycznych, fizykochemicznych i biologicznych
w przewidzianym przedziale czasowym.
logistyka powtórnego zagospodarowania

reverse logistics

Zarządzanie procesami przemieszczania produktów uszkodzonych, błędnie dostarczonych, zużytych, zbędnych, zaklasyfikowanych jako zapasy nadmierne oraz wykorzystanych jednorazowych opakowań.
lista zakupów materiałów

procurement parts list

Specyfikacja materiałów i elementów niezbędnych do wykonania danego wyrobu i pochodzących z zakupu. Zawiera identyfikator i nazwę materiału, normę zużycia na wykonanie sztuki wyrobu, opis materiału, wymagania jakościowe, sposób obróbki.
cykl wytwarzania

manufacturing lead time

Okres niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu, łącznie z przygotowaniem stanowisk i czasem wszystkich koniecznych przerw.
cykl przygotowania

preparatory time

Okres poprzedzający rozpoczęcie danej działalności, niezbędny do wykonania czynności przygotowawczych.
produktywność siły roboczej

labour productivity

Iloraz liczby dóbr wyprodukowanych w danym okresie i ilości pracy niezbędnej do wyprodukowania tych dóbr w tym okresie. Inna nazwa: produktywność pracy.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj