logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kontrola postępu realizacji zleceń

order progress control

Analiza postępu realizacji zleceń produkcyjnych z punktu widzenia planowanych terminów ich realizacji.
planowane zlecenie

planned order

Wielkość zlecenia produkcyjnego i data jego realizacji wyliczona przez system planowania zapotrzebowania materiałowego MRP. Wielkość planowanego zlecenia na danym poziomie struktury wyrobu jest, po rozwinięciu tego poziomu, zapotrzebowaniem brutto na poziomie niższym. Zestawienie planowanych zleceń, łącznie ze zleceniami już realizowanymi, stanowi informację wejściową dla modułu planowania zapotrzebowania potencjału.
zlecenie ekspresowe

rush order

Zlecenie produkcyjne, które z różnych przyczyn musi być wykonane w czasie krótszym niż normalny cykl wykonania.
zlecenie na obróbkę obcą

regie order

Zlecenie produkcyjne na obróbkę obcą. Zob. obróbka obca.
kanban zlecenia produkcji

production ordering kanban

Zob. kanban produkcyjny.
zlecenie materiałowe

material order

Dokument, na podstawie którego następuje wydanie konkretnej ilości określonego materiału z magazynu produkcyjnego. Zob. magazyn produkcyjny.
zlecenie pracy

work order

Polecenie wykonania określonej operacji wydane pracownikowi lub jednostce produkcyjnej.
kupowanie zdolności produkcyjnych

capacity buying

Układ, w którym kupujący - na pewien okres - angażuje konkretną część zasobów dostawcy do produkcji towarów potrzebnych jemu samemu. Kupujący, w odpowiednim czasie, składa zlecenie zakupowe, a w nim określa ilości i terminy dostaw towarów, które mają być dostarczone z zaangażowanych zasobów.
kanban produkcyjny

production kanban

Jeden z dwóch podstawowych typów karty kanban. Służy do sterowania uruchamianiem kolejnych partii elementów. Po umieszczeniu na pojemniku z zakończonymi elementami kanbana transportowego kanban produkcyjny jest odczepiany od tego pojemnika. "Wolny" (nie skojarzony z żadnym pojemnikiem) kanban produkcyjny inicjuje uruchomienie kolejnej partii danego elementu. Inna nazwa: kanban zlecenie produkcji. Zob. kanban transportowy.
cykl produkcji

production lead time, production cycle

Okres od uruchomienia zlecenia produkcyjnego do zakończenia wszelkich działań z nim związanych, obejmujący czas konieczny na przygotowanie realizacji zlecenia, rozruch, wykonanie i kontrolę.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj