logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
samosprawdzanie znaków

self-checking of characters

Cecha symboliki, w której do każdego znaku w kodzie kreskowym stosowany jest algorytm kontrolny. Błędy podstawienia mogą wówczas wystąpić tylko wtedy, jeżeli w jednym znaku pojawi się dwa lub więcej oddzielnych błędów drukarskich. Kody, które nie są samosprawdzające, mają zazwyczaj znak kontrolny danych.
znaki zasadnicze na opakowaniu

basic packaging marks

Znaki zapewniające identyfikację opakowania transportowego z zawartością i dostarczenie go do określonego odbiorcy (np. nazwa handlowa, użytkowa lub chemiczna wyrobu, zastosowanie wyrobu, skrócona nazwa producenta).
znaki niebezpieczeństwa na opakowaniu

packaging mark-hazards

Znaki wskazujące na niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy wyrobu (np. materiały ciekłe zapalne, materiały trujące, materiały szkodliwe dla zdrowia, materiały promieniotwórcze), w celu zastosowania specjalnych środków ostrożności w czasie przechowywania, przemieszczania i użytkowania (PN-90/O79251 ze zmianami).
znaki manipulacyjne na opakowaniu

packaging mark-handling

Znaki wskazujące na określony sposób obchodzenia się z opakowaniem transportowym z zawartością w czasie manipulacji związanych z magazynowaniem i transportem (np. chronić przed wilgocią, tu otwierać, produkty szybko psujące się itp.).
znaki informacyjne na opakowaniu

packaging mark-information

Znaki podające niektóre cechy opakowania z zawartością, jak np. masa, wymiary itp.
znaki czytelne wzrokowo

eye readable character

Zob. znaki czytelne dla ludzi.
znaki czytelne dla ludzi

human readable character

Znaki danych, alfabetyczne i numerycznych, zakodowane w kodzie kreskowym, które mogą być odczytywane przez ludzi, w przeciwieństwie do ich przedstawienia w postaci czytelnej maszynowo.
znak wysyłkowy

shipping mark

Znak na pojedynczych opakowaniach wskazujący odbiorcę, miejsce przeznaczenia oraz podający dodatkowe informacje dotyczące transportu i transakcji.
znak pomocniczy

auxiliary character

Znak symbolu kodu kreskowego przedstawiający znaki nie kodujące danych - np. znak start, znak stop, znak rozdzielający, delineator, znak shift, znak zmiany podzbioru znaków i znaki funkcyjne.
znak Plimsoll

Plimsoll mark

Znak przyspawany do obydwu burt statku, wskazujący granicę, do której można załadować statek w zależności od ciężaru właściwego wody, w której znajduje się statek.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj