logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

DHL Express wspiera kampanię Potencjalnie (nie)Bezpieczni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

DHL Express (Poland), będący dostawcą międzynarodowych usług ekspresowych, wspiera kampanię społeczną popularyzującą tematykę bezpieczeństwa internetowego i poufności danych. Potencjalnie (nie)Bezpieczni to kampania edukacyjna zainicjowana przez Fundację Wiedza To Bezpieczeństwo, która ma na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa, a w szczególności przedsiębiorców, na temat bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

    Akcja, w którą zaangażowali się eksperci i praktycy z różnych dziedzin, skupia się na najpopularniejszych zagrożeniach związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na rosnącą liczbę cyberataków, incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz na skutek licznych wycieków danych, zagadnienia dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych stają się niezwykle ważne dla przedsiębiorców. Dla wielu z nich firma logistyczna stanowi integralną część łańcucha dostaw. Pozyskanie danych klienta podczas zamawiania międzynarodowej usługi logistycznej, a następnie ich odpowiednie przechowywanie, czy też reprezentowanie klienta przed odpowiednimi organami w trakcie odprawy celnej, wiążą się ściśle z codzienną działalnością firmy DHL Express (Poland).
   Zdaniem Łukasza Janiona, Country IT Manager Express International w firmie DHL Express (Poland), coraz więcej przedsiębiorców przywiązuje wagę do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Odczuwalnie wzrasta świadomość bezpieczeństwa informatycznego firm współpracujących z dostawcą usług kurierskich. Największe obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa danych zauważalne są w sektorze publicznym oraz u firm przetwarzających dane wrażliwe, np. dane medyczne, numery kart kredytowych itp. Zdarzają się również sytuacje, gdy dostęp do internetowej witryny usługodawcy logistycznego, służącej do wydrukowania listu przewozowego, jest w danej firmie zabroniony, właśnie ze względu na podwyższone ryzyko wycieku poufnych danych. W takich sytuacjach firma logistyczna musi się niejako dostosować do polityki bezpieczeństwa danego klienta, stosując np. dedykowane rozwiązania.
   Z badań przygotowanych na zlecenie BIK wynika, że co piątego Polaka dotknęły negatywne konsekwencje ryzykownych sytuacji związanych z ochroną danych. Okazuje się, że znacznej ich części można by było uniknąć. Przyczyniłaby się do tego większa świadomość społeczeństwa na temat ryzyka wykorzystania danych osobowych niezgodnie z prawem. Jednym z najważniejszych elementów w DHL Express (Poland) jest podnoszenie świadomości zagrożeń IT i obiegu informacji w firmie. Zasadne jest przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z bezpieczeństwa informatycznego oraz bezpieczeństwa danych dla wszystkich pracowników, a także cykliczne przypominanie podstawowych, prostych zachowań. Przedsiębiorcy, którzy nie przywiązują dostatecznej uwagi do ochrony danych, w tym osobowych, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi, finansowymi oraz wizerunkowymi. Na negatywne konsekwencje narażone są podmioty z różnych branż.

- Kampania Potencjalnie (nie)Bezpieczni skupia się na zwróceniu uwagi właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz pracowników wszystkich branż i sektorów na zapewnieniu odpowiedniej ochrony posiadanym i przetwarzanym danym w organizacjach - mówi adw. Marcin Zadrożny z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo. - Celem kampanii jest poszerzenie zakresu wiedzy polskich przedsiębiorców na temat ochrony cennych firmowych informacji oraz danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów. Zwiększenie świadomości w tym zakresie powinno wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa w organizacjach. Kampania ma także przyczynić się do lepszego przygotowania organizacji do stosowania w maju 2018 roku RODO - europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

   Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin, m.in.: prawa, informatyki, zarządzania. Cel, który jej przyświeca to promowanie znaczenia bezpieczeństwa informacji jako najcenniejszego dobra, jakim dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji. Działania Fundacji opierają się na: edukacji, integracji środowiska osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych oraz tych, którzy po prostu interesują się przedmiotową tematyką oraz dostarczaniu organizacjom narzędzi chroniących ich zasoby informacyjne.

Ostatnio zmieniany piątek, 15 grudzień 2017 14:52

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj