Logo
Wydrukuj tę stronę

System magazynowy BCS Polska w firmie Velkom

System magazynowy BCS Polska to platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem rozwiązań z obszaru automatycznej identyfikacji umożliwiająca mobilną realizację funkcji systemów typu WMS, ERP, MES w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa, za pomocą terminali i drukarek etykiet. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych lub technologii RFID, system pozwala na znaczne zminimalizowanie błędów podczas wprowadzania informacji, a wykorzystanie przenośnych kolektorów danych z komunikacją WLAN pozwala gromadzić te dane w dowolnym miejscu na terenie przedsiębiorstwa i na bieżąco aktualizować je w systemie centralnym.

Problemy biznesowe – cel wdrożenia
Celem wdrożenia systemu magazynowego BCS Polska było wsparcie procesów logistycznych zachodzących na terenie magazynu firmy Velkom i związanych z obsługa logistyczną firm trzecich, a w szczególności wyeliminowanie pomyłek w identyfikacji towarów podczas kompletacji, śledzenie numerów partii produkcyjnych, zarządzanie przestrzenią magazynową, likwidacja dokumentów papierowych w obsłudze magazynu oraz udostępnienie wybranych informacji zewnętrznym kontrahentom za pomocą internetowej platformy B2B.


Przebieg realizacji
System wdrożony w firmie Velkom to wersja systemu magazynowego BCS Polska przystosowana do obsługi magazynów drobnicowych (dystrybucyjnych), gdzie towary składowane są w opakowaniach lub luzem, bez potrzeby budowania jednostek logistycznych. Rozwiązanie to, udostępnia obsługę wszystkich wymaganych procesów magazynowych (dostawy, kompletacja, wysyłki, inwentaryzacje, ruchy wewnątrz magazynowe), a także daje możliwość współpracy z zewnętrznymi kontrahentami poprzez udostępnienie informacji o bieżących stanach magazynowych oraz pozwala na zlecanie dyspozycji i podgląd stanu ich realizacji. System magazynowy BCS Polska w firmie Velkom pracuje na przenośnych terminalach Motorola MC9090 w infrastrukturze sieci bezprzewodowej opartej również o urządzenia Motorola AP5131. Wdrożenie obejmowało kompleksową dostawę systemu informatycznego i urządzeń, a także usługi znakowania magazynu.

Prace rozpoczęły się w połowie roku 2010 analizą biznesową wymagań funkcjonalnych, na bazie której został przygotowany projekt systemu. Obejmował on zestawienie wymaganej funkcjonalności, opis poszczególnych scenariuszy użytkowych, będących obrazem realizowanych procesów, projekt techniczny systemu, opis interfejsów do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych kontrahentów firmy Velkom oraz analizę zagrożeń projektu. Po zatwierdzeniu projektu specjaliści z firmy BCS Polska przystąpili do prac implementacyjnych, które finalizowały testy wewnętrzne systemu i zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia wdrożenia systemu u Klienta. W międzyczasie konsultanci sprzętowi skonfigurowali i zainstalowali urządzenia oraz infrastrukturę sieciową, a także wykonali oznakowanie magazynu zgodnie z koncepcją uzgodnioną w projekcie. Wdrożenie w lokalizacji Klienta obejmowało instalację systemu magazynowego BCS Polska, jego stabilizację (realizację zgłoszonych zmian i zastrzeżeń) i testy interfejsu z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi. Po zakończeniu prac stabilizacyjnych i zgłoszeniu gotowości do uruchomienia, w pierwszym kwartale 2011 roku, wykonane zostały szkolenia użytkowników, inwentaryzacja zerowa oraz nastąpił start produkcyjny systemu z kilkudniową asystą konsultantów BCS Polska.

Korzyści biznesowe
Dzięki zastosowaniu kodów kreskowych i przenośnych komputerów, system pozwolił w sposób łatwy, szybki i bezbłędny gromadzić dane, co przełożyło się na zwiększenie jakości i szybkości realizowanych operacji, wyeliminowanie dokumentacji papierowej, oraz możliwość analizy przepływu towarów wraz z podziałem na partie produkcyjne. Udało się także w sposób bardziej efektywny zarządzać przestrzenią składowania. Wdrożenie systemu magazynowego BCS Polska, spowodowało racjonalne wykorzystanie potencjału firmy Velkom i stworzenie nowych możliwości rozwojowych.

Wdrożenie przeprowadzono w oparciu o globalne standardy GS1. Połączenie ich z zintegrowaną platformą B2B, pozwoliło na podniesienie poziomu oferowanych usług i ułatwiło możliwość zawierania nowych kontaktów z podmiotami biznesowymi.

Ostatnio zmieniany w środa, 04 lipiec 2012 11:05
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania