Logo
Wydrukuj tę stronę

Wyższa Szkoła Logistyki zainaugurowała kolejny rok akademicki

Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski. Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski.

Ponad tysiąc osób przystąpiło do grona studentów Wyższej Szkoły Logistyki, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. W sobotę 29 września 2012 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013.

Zewsząd rozchodziły się słowa aktu ślubowania: - Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, darzyć szacunkiem władze uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności…ślubujemy.
- Witam Państwa w Wyższej Szkole Logistyki. Witam w miejscu, gdzie od blisko czterdziestu lat bije serce polskiej logistyki - tymi słowami przywitał nowych studentów Rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. – Uczelnia w sposób kompleksowy przygotuje Was do obejmowania stanowisk logistycznych na rynku pracy. Wyposażymy Was w wiedzę praktyczną, skonfrontowaną z oczekiwaniami przedsiębiorstw logistycznych. Będziecie się uczyć od kompetentnych doświadczonych wykładowców. Umożliwimy Wam zdobywanie certyfikatów i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Stworzymy warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań naukowych oraz sportowych - wymieniał Rektor. W inauguracji - poza tłumem studentów - uczestniczyło również wielu znamienitych gości: Prorektor TH w Wildau koło Berlina prof. Herbert Sonntag, rektorzy i dziekani wielu uczelni publicznych i niepublicznych, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL oraz grono profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych uczelni.

W swoim przemówieniu, Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski nie szczędził słów pochwały dla Uczelni, która w tym roku rozpoczyna dwunasty rok działalności edukacyjnej. Komplementował wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania, czołowego ośrodka badawczego z zakresu logistyki w Polsce. Podkreślał jak ważnym jest walor praktyczny uczelni i program dostosowany do wymogów rynkowych oraz współpraca z ponad 30 największymi przedsiębiorstwami logistycznymi w Polsce. Wspominał o doskonałej infrastrukturze uczelni, oprogramowaniu wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa logistyczne, którego uczą się studenci oraz możliwości rozwijania przez nich swoich pasji naukowych i pozanaukowych w uczelni. Studenci dowiedzieli się o możliwości zdobywania certyfikatów, odbywania praktyk i staży, uczestnictwa w programie LOGMEETING - Spotkania i warsztaty w WSL oraz możliwości wyjazdów zagranicznych i kształceniu w programie "Podwójny dyplom". Rektor podkreślał znaczenie badań naukowych w rozwoju Uczelni oraz działalności wydawniczej i publikacyjnej. Zwracał także uwagę na bardzo bliską współpracę WSL ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor oraz organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, do której w tym roku przystąpi ponad 8 tysięcy uczniów z całego kraju. Podkreślił także znaczenie specjalizacji uczelni w procesie kształcenia logistyków oraz zmianę wizerunku WSL wdrożoną od 1 września 2012 r., która tą specjalizację jeszcze bardziej podkreśla.

Jak co roku, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki wyróżnił medalami "Za zasługi dla rozwoju WSL" liczne osoby i przedsiębiorstwa: p. Zofię Hryhorowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, p. dr Marię Korzeniowską-Marciniak, wieloletnią kierowniczkę Działu Marketingu WSL, p. prof. Henryka Sobolewskiego, p. Martę Tęsiorowską - wiceprezes ds. Komunikacji i Marketingu na Europę Środkowo - Wschodnią firmy Prologis oraz przedsiębiorstwa: Kuehne-Nagel, Quantum Software, Grupę Raben, Prologis. Medal otrzymała także Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Inauguracja była również okazją do wyróżnienia pracowników Wyższej Szkoły Logistyki. Nagrody Rektora otrzymali: prof. Bernd Hentschel, prof. Bogusław Śliwczyński, dr Piotr Pagórski, dr Witold Terechowicz, mgr Anna Hoffa, mgr Paweł Fajfer, mgr Agnieszka Szulczyńska, mgr Wojciech Zalewski i p. Anna Michniewicz.
Na zakończenie inauguracji, goście wysłuchali wykładu p. Grzegorza Lichocika, prezesa zarządu firmy Dachser: "Logistyka w świecie szybkich zmian", po którym w auli rozbrzmiały słowa Gaudeamus Igitur. I tak Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła dwunasty rok działalności, rok pełen wyzwań i zmian ukierunkowanych na jeszcze dynamiczniejszy rozwój uczelni.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 01 październik 2012 13:08
© 2020 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania