Logo
Wydrukuj tę stronę

Pracownicy LOTOS Kolej szkolą się do pracy w Niemczech

Spółka LOTOS Kolej już blisko rok realizuje przewozy na terytorium Niemiec. W związku z perspektywicznym rozwojem tej działalności, spółka objęła innowacyjnym programem szkoleniowym czternastu pracowników - dwunastu maszynistów i dwóch rewidentów.

   Kolejowa spółka LOTOSU jest pierwszą w Polsce, która realizuje tak kompleksowy projekt szkoleniowy. Pracownicy - w pierwszej kolejności podnoszą swoje kompetencje językowe w zakresie nauki języka niemieckiego. Następnie w profesjonalnej firmie szkoleniowej w Niemczech, odbędą cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnie zdanych egzaminach, w tym potwierdzeniu certyfikatem znajomości języka niemieckiego na poziomie B1, uzyskają uprawnienia do wykonywania samodzielnie pracy przy realizacji przewozów kolejowych na terenie Niemiec.
   Objęci szkoleniem pracownicy zostali wybrani w marcu ub.r. spośród kilkuset osób zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego. Celem intensywnego treningu jest, by pierwsi adepci rozpoczęli samodzielną pracę jeszcze pod koniec 2016 roku. Dzięki szkoleniom, spółka będzie mogła jeszcze efektywniej wykonywać swoją pracę przewozową w Niemczech. Lokomotywy TRAXX MS, które eksploatuje LOTOS Kolej mogą dzięki swoim parametrom być wykorzystywane zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

- Inwestujemy i kształcimy naszych pracowników po to, by mogli świadczyć pracę bez względu na zarządcę infrastruktury. Taka organizacja logistyki przewozów pozwoli osiągnąć jeszcze większą konkurencyjność na rynku kolejowych przewozów towarowych i po raz kolejny pokazać najwyższe kompetencje LOTOS Kolej naszym klientom - mówi Bartłomiej Ulko, koordynator ds. przewozów w Niemczech.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 10 październik 2016 12:32
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny