Logo
Wydrukuj tę stronę

OT Logistics, Kolej Bałtycka i Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie promują szkolnictwo zawodowe

D. Trzciński - prez. Kolei Bałtyckiej, P. Masłowski, dyr. ZS nr 4 w Szczecinie, A. Klimek, wiceprez. Zarządu OT Logistics  D. Trzciński - prez. Kolei Bałtyckiej, P. Masłowski, dyr. ZS nr 4 w Szczecinie, A. Klimek, wiceprez. Zarządu OT Logistics

Spółka OT Logistics, Kolej Bałtycka S.A. oraz Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie podpisały umowę o współpracy, której celem jest promocja szkolnictwa zawodowego oraz przeciwdziałanie skutkom luki pokoleniowej w zawodach kolejowych, m.in. wśród maszynistów.

   Spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz ZS Nr 4 w Szczecinie chcą współpracować m.in. przy organizacji praktyk zawodowych, promowaniu zawodów technicznych wśród uczniów i ich rodziców, opracowywaniu programów nauczania i dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy. OT Logistics i Kolej Bałtycka planują również przekazywać Zespołowi Szkół Nr 4 sprzęt, narzędzia i materiały do ćwiczeń, a także otworzyć pracownię patronacką dla uczniów i organizować szkolenia dla kadry inżynierskiej zatrudnionej w szkole.
   W skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie wchodzą Technikum Kolejowe (potocznie zwane "Kolejówką") oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3. Instytucje przygotowują uczniów do pracy m.in. w zawodach takich jak: technik elektryk, technik spedytor, technik automatyk, technik obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik eksploatacji portów i terminali. Kształcenie zawodowe na wszystkich kierunkach prowadzą doświadczeni nauczyciele, a szkoła zapewnia dostęp do nowoczesnych laboratoriów zawodowych. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami edukacyjnymi (m.in. z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym) oraz pracodawcami.

- Technikum Kolejowe w Szczecinie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, jest szkołą otwartą na współpracę z pracodawcami. Umowa z Grupą Kapitałową OT Logistics otwiera nowy rozdział w rozwoju szkoły. Głównym celem jest wspieranie uczniów w wyborze kariery zawodowej. Chcemy, by nasi absolwenci wchodzili na rynek pracy z dużym bagażem specjalistycznej wiedzy nabytej podczas praktyk i staży zawodowych organizowanych w spółkach Grupy. Liczę też na owocną współpracę zarówno w kształceniu młodzieży, jak i w wymianie doświadczeń pomiędzy kadrą Grupy Kapitałowej i kadrą pedagogiczną szkoły - powiedział Paweł Masłowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.

- Umowa przyniesie korzyści obu stronom - pozwoli na dalsze podwyższanie poziomu kształcenia w ZS Nr 4 w Szczecinie, a jednocześnie pozwoli na stworzenie kadr, które będą mogły w przyszłości zasilić szeregi pracowników branży Transport-Spedycja-Logistyka - mówił Dariusz Trzciński, prezes Kolei Bałtyckiej. - Wspierając kształcenie w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Szczecinie działamy również na własną korzyść - liczymy na to, że uczniowie ZS Nr 4 w Szczecinie, dzięki programowi praktyk zawodowych, będą w przyszłości zainteresowani kontynuowaniem swojej zawodowej kariery w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics. Co prawda, dzięki rosnącym pensjom maszynistów, widzimy obecnie na rynku zainteresowanie zawodem, jednak z uwagi na kryzys w szkolnictwie zawodowym w ostatnich dekadach luka pokoleniowa w tym zawodzie jest wyraźnie widoczna. Szacujemy np., że obecnie na polskim rynku kolejowym brakuje ok. 2 tysięcy maszynistów, a do 2022 roku wiek emerytalny osiągnie kolejne 2,5 tysiąca maszynistów.

Ostatnio zmieniany w środa, 21 luty 2018 11:02
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny