Logo
Wydrukuj tę stronę

W Poczcie Polskiej 2% zatrudnionych pracowników to osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności

Poczta Polska zatrudnia 1630 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Stanowi to blisko 2% zatrudnionych. W ramach realizowanej od lipca 2018 roku "Polityki zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością” spółka dąży do wyrównywania szans zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy.

Poczta Polska chce w najbliższym czasie zatrudnić jeszcze ponad 3 tys. osób, czyli zwiększyć wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 6%.

- Wskaźnik ten powoli, ale konsekwentnie się podnosi, m.in. dzięki coraz większej otwartości kadry kierowniczej na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.Osoby z niepełnosprawnościami często są bardzo dobrymi pracownikami. Zatrudniając ich, pozyskujemy nie tylko dobrą kadrę, ale także budujemy kulturę otwartości na osoby ze szczególnymi potrzebami. Wpływa to na wizerunek pracodawcy jako społecznie odpowiedzialnego. Dodatkowo pełnosprawni pracownicy integrują się wokół projektów dotyczących niepełnosprawności i stają się bardziej zaangażowani w sprawy osób z niepełnosprawnościami - mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

Przyjęta w lipcu 2018 roku "Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością” opiera się na kilku założeniach. Chodzi m.in. o to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe. Spółka zakłada, że pozyskując nowych i kompetentnych pracowników spośród osób z niepełnosprawnościami stworzy zintegrowany zespół pracowniczy. Oprócz tego, firma liczy, że podejmowane przez nią działania zmniejszą koszty obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

- Jestem jedną z osób, która trafiła do Poczty Polskiej w ramach programu "Praca-Integracja" realizowanego we współpracy z PFRON i Fundacją Aktywizacja, oferującego wsparcie osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy. W Poczcie Polskiej nikt nie patrzy na mnie przez pryzmat ograniczeń fizycznych, ważne są moje kompetencje. Zespół traktuje mnie tak, jak każdego innego współpracownika - mówi Magdalena Kucińska, która pracuje w warszawskim regionie Pionie Kapitału Ludzkiego.

W Poczcie najwięcej osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest na stanowiskach obsługi klienta, listonosza oraz pracownika sortowni.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 30 kwiecień 2019 09:45
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania