Logo
Wydrukuj tę stronę

Zakończono kolejny etap modernizacji nabrzeży w Porcie Gdańsk

Zakończono kolejny etap modernizacji nabrzeży w Porcie Gdańsk Fot. Port Gdańsk

Port Gdańsk oddał do użytku dwa wyremontowane nabrzeża w ramach trwającego w porcie projektu rewitalizacji nabrzeży i toru wodnego. Uroczystość otwarcia zrewitalizowanych Nabrzeży Mew i Obrońców Poczty Polskiej odbyła się 15 listopada 2019 r.

I etap rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej polegał na przebudowie połowy jego długości. Pozostała część nabrzeża wymaga jeszcze remontu. Planowane jest jej wydłużenie o 46 m. Zwiększenie głębokości technicznej do 11,2 m pozwala teraz na obsługę statków o większym zanurzeniu niż dotychczas. Obecnie nabrzeże wykorzystywane jest głównie do obsługi przeładunków kruszyw, oleju opałowego i bazowego oraz siarki. Mogą tu jednocześnie być obsługiwane dwie jednostki.
Nabrzeże Mew zyskało po modernizacji charakter postojowy. Mogą tu zacumować małe jednostki o zanurzeniu do 5,3 metrów.

- Realizacja Etapu I obejmowała wykonanie robót budowlanych na całkowitej długości 286 metrów, w tym wykonanie 174 metrów Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz 112 metrów Nabrzeża Mew. Wykonanie prac w terminie to rezultat dobrej współpracy Generalnego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Umożliwia również korzystanie z nabrzeża przez operatora bez zakłóceń oraz przeniesienie prac na Etap II - mówi Marcin Osowski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury.

Wartość inwestycji zrealizowanej w etapie I to ponad 26 mln zł. Etap II, którego koszt wyniesie 16 mln zł, zakłada całkowity remont Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Przewidywany okres ostatecznego zakończenia prac na tym odcinku to koniec 2020 r. Wartość inwestycji to ponad 40 mln zł. W Etapie I wykonano roboty budowlane uwzględniające konstrukcję hydrotechniczną, nawierzchnie drogowe, układ kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci elektrycznej, oświetlenie, przebudowę belek podsuwnicowych oraz roboty czerpalne z umocnieniem dna. Harmonogram prac dopasowany został do częstotliwości przeładunków prowadzonych na terenie terminalu, nie powodując przestojów w działalności innych przedsiębiorstw. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka DORACO.

- Realizacja Nabrzeży OPP i Mew była jednym z bardziej wymagających przedsięwzięć hydrotechnicznych wykonanych przez DORACO - to słowa Radosława Preissa, członka zarządu DORACO. - Usytuowanie przy Nabrzeżu Mew zabytkowego Mewiego Szańca, wymagało zastosowania przez nas dodatkowych badań i stałego monitoringu geodezyjnego, a także specjalnej technologii palowania, aby zapobiec destabilizacji gruntów i tym samym zniszczenia obiektu.

Inwestycja zrealizowano w ramach projektu "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku", który zakłada inwestycje na łączną kwotę ponad 110 mln euro. Projekt zakłada przebudowę i modernizację na łącznej długości około 5 km. Dzięki realizacji tych inwestycji poprawią się warunki żeglugowe w Porcie Gdańsk.

Czytaj także:
- Budowa Portu Zewnętrznego w formule PPP
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otworzyła Terminal Cukrowy w Porcie Gdańsk
- Kontenery na Nabrzeżu Szczecińskim w Porcie Gdańsk

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 listopad 2019 12:53
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny