logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Europejskie MSP stawiają na nowoczesne technologie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jak wynika z raportu sporządzonego na zamówienie Cisco Systems, 19 milionów europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) coraz częściej uważa, że sposobem na pokonanie konkurencji jest wykorzystanie technologii mających wzmocnić działanie i kondycję przedsiębiorstwa. Badania wykonał niezależny instytut badawczy Coleman Parkes.

Według badań przeprowadzonych w dwunastu krajach, w ponad połowie MSP panuje przekonanie, że konkurencja jest podstawowym wyzwaniem i katalizatorem inwestycji w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Uznano, iż w ciągu najbliższych trzech lat niezbędne dla funkcjonowania firm będą: szybki, szerokopasmowy dostęp do Internetu, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania mobilne i bezprzewodowe oraz telefonia IP. Uważa się ponadto, że w ciągu następnego roku zostaną przychylnie przyjęte takie technologie, jak: technika wideokonferencyjna (16 proc.) czy „inteligentne telefony” (20 proc.), choć wzrost zapotrzebowania na nie spodziewany jest dopiero w okresie następnych trzech lat.

Popyt na usługi szerokopasmowe dobrze uwidacznia fakt, że ponad 80 proc. firm (15 mln) uznaje konieczność posiadania obecnie i w ciągu najbliższych trzech lat szybkiego łącza internetowego. W nowych krajach UE liczba ta wynosi odpowiednio 94 proc.

Podobnie jak w przypadku większych przedsiębiorstw, technologie zwiększające wydajność pracowników mobilnych są w przypadku 60 proc. europejskich firm coraz bardziej pożądane; pogląd ten podziela aż 70 proc. włoskich firm i 77 proc. duńskich, przy czym jako przykład niezbędnej technologii podawany jest zdalny dostęp do sieci własnej firmy. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zdają sobie także sprawę z tego, że firma pomyślnie funkcjonująca na rynku musi być firmą bezpieczną - ponad trzy czwarte z nich podkreśla znaczenie bezpieczeństwa sieci jako czynnika niezbędnego do osiągnięcia sukcesu.

Badania wykonane przez niezależny instytut badawczy Coleman Parkes ujawniły również, że jedna czwarta europejskich firm z sektora MSP docenia już w pełni znaczenie telefonii IP oraz wykazały przeciętny poziom świadomości w tym względzie u 37 proc. respondentów. Co ciekawe, w nowych krajach UE znajomość telefonii internetowej jest większa niż w Europie Północnej i Zachodniej. W warunkach rzeczywistego popytu, technologia ta przygotowana jest do znacznej ekspansji i przewiduje się, że w okresie trzech lat udział firm rozumiejących jej znaczenie wzrośnie z 23 proc. (4,5 mln) do 35 proc. (6,5 mln).

- Przytoczone wyniki dowodzą, że funkcjonujące zarówno na rozwiniętych, jak i wschodzących rynkach Europy małe i średnie firmy stale poszukują technologii umożliwiających wyprzedzenie konkurencji, co stanowi dla nich miernik sukcesu - powiedział Edward Overbeek, wiceprezes ds. przedsiębiorstw, odpowiedzialny w firmie Cisco Systems za rynki europejskie. - Chociaż rynek 19 milionów przedsiębiorstw wykazuje ogromne zainteresowanie technologią, popyt zwiększy się naprawdę dopiero wtedy, gdy dostrzegą one korzyści płynące ze zwiększonej wydajności, ochrony aktywów firmy, zredukowanych kosztów operacyjnych i usprawnionej obsługi klientów.

Choć wydaje się, że MSP doceniły zwiększające ich konkurencyjność korzyści płynące z implementacji nowej technologii - raport zawiera również pewne niepokojące dane statystyczne dotyczące magazynowania danych i usuwania skutków awarii. W większości przedsiębiorstw istnieje świadomość konieczności archiwizacji i przechowywania danych, ale w ponad jednej czwartej z nich (5,3 mln) nie dostrzega się wagi tego problemu, przez co firmy te zdane są tylko na siebie, narażając się na ryzyko powstania nieodwracalnych strat, spowodowanych przełamaniem zabezpieczeń lub awariami systemu.

Pozostałe wyniki są następujące:
Prawie połowa (46 proc.) europejskich firm z sektora MSP stwierdziła, że zasadniczym wyzwaniem jest dla nich stałe nadążanie za problemami rynku oraz rozwój.
Spełnienie rygorów określonych w ustawach i przepisach nadal stanowi problem dla firm europejskich - 41 proc. MSP stwierdziło, że jest to dla nich kluczowe wyzwanie.
Ponad trzy czwarte firm finansuje inwestycje informatyczne płacąc gotówką. Leasing na poziomie 31 proc. zajmuje drugie miejsce na liście najpopularniejszych metod finansowania we wszystkich regionach. Z kredytu korzystano tylko w pięciu procentach przypadków.
47 proc. MSP z Europy Północnej uważa, że barierą hamującą wykorzystywanie nowych technologii w biznesie są trudności związane z ich wdrażaniem. Przekonanie to podziela tylko 23 proc. państw nowo przyjętych do UE i 36 proc. krajów Europy Zachodniej.
72 proc. małych i średnich przedsiębiorstw (82 proc. w Europie Północnej) przyznaje, że niektóre produkty skierowane na rynek są zbyt skomplikowane.

Overbeek dodał, że - Pokonywanie takich barier, związanych z wdrażaniem technologii w firmach należących do dużego i różnorodnego rynku MSP, jak koszty czy złożoność, stanowi stałą praktykę firmy Cisco podejmującej wysiłki na rzecz dostarczania rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników, niedrogich i intuicyjnych. Dowodem takiego postępowania jest wprowadzenie w zeszłym miesiącu na rynek systemu Cisco Business Communications Solution, złożonego z pakietu inteligentnych, nieskomplikowanych i bezpiecznych produktów oraz usług finansowych i wsparcia technicznego.

Metodologia badawcza
W przeprowadzonym przez instytut badawczy Coleman Parkes sondażu wzięło udział 1204 małych i średnich przedsiębiorstw. Respondentami byli zazwyczaj właściciele-kierownicy małych firm zatrudniających od 20 do 249 pracowników. W badaniu uczestniczyły przedsiębiorstwa z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Polski, Węgier, Czech, Danii, Finlandii i Szwecji. Sondażem objęto wszystkie sektory małej i średniej przedsiębiorczości, łącznie z usługami biznesowymi, administracją, sprzedażą detaliczną i hurtową, usługami komunalnymi i telekomunikacją oraz wytwarzaniem i finansami. Dane zgromadzono we wrześniu 2005 r.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj