logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Jak podnieść produktywność? Konferencja MPM

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniach 22-23 listopada 2007 roku we wrocławskim hotelu Sofitel odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę MPM prodAction. Tematem przewodnim konferencji był: „MASTER PRODUCTIVITY MANAGEMENT - wzrost produktywności firm zmagających się z dynamicznym popytem”.Podczas konferencji zaprezentowane zostały różnorodne metody podniesienia produktywności oraz obniżenia poziomu marnotrawstwa w przedsiębiorstwach poprzez optymalne wykorzystanie ich zasobów oraz wdrożenie zintegrowanego systemu planowania.
Organizatorzy zaproponowali uczestnikom czynny udział w 5 warsztatach tematycznych oraz wysłuchanie 2 wykładów plenarnych. Prelegentami byli konsultanci firmy MPM prodAction koordynujący wdrażanie programu MASTER PRODUCTIVITY MANAGEMENT oraz, co jest warte podkreślenia, menedżerowie i specjaliści budujący i wykorzystujący program na co dzień w swoich firmach. Warsztaty zorganizowane były równolegle, w kilkunastoosobowych grupach, tak by stworzyć podwaliny do nawiązania dyskusji i umożliwić każdemu uczestnikowi wygłoszenie własnej opinii na poruszane tematy oraz podzielenie się spostrzeżeniami z działalności własnej firmy w ramach analizowanych obszarów.  Konferencję pierwszego dnia rozpoczął wykład wprowadzający pt. „Czy Lean przegrał?” poprowadzony przez Zbigniewa Sobkiewicza (Consulting Director - MPM prodAction). W swym wystąpieniu autor wymienił czynniki przewagi konkurencyjnej jakie wykorzystywane są obecnie przez polskie przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności, która ma na celu podnoszenie produktywności. Dla wielu firm działanie takie cały czas stanowi spory problem. Zasadniczym czynnikiem utrudniającym funkcjonowanie jest niestabilny popyt. Rozwiązania Lean okazują się najbardziej efektywne w sytuacji stabilnego zapotrzebowania, a dążenie do osiągnięcia stabilności jest naturalnym zachowaniem firm funkcjonujących na polskim rynku. Przeszkodą w osiągnięciu stabilizacji popytu a co za tym idzie, również procesów, są jednak różnorodne przejawy marnotrawstwa generowanego zarówno w obszarze operacyjnym (produkcyjnym) przedsiębiorstwa jak i ramach planowania procesów. Zamierzony wzrost produktywności wymaga zatem od przedsiębiorstwa wdrożenia i konsekwentnej realizacji programu planowej redukcji tego marnotrawstwa. Konkluzją, która zakończyła wykład było przedstawienie głównych elementów programu MASTER PRODUCTIVITY MANAGEMENT (MPM), którego głównym zadaniem jest właśnie eliminowanie marnotrawstwa w firmach oraz osiąganie przez nie najwyższej produktywności.

Warsztat I - Strategia biznesowa, czyli jak zakopać topór wojenny w firmie?
Prowadzący: Petr Navratil, Ekol - Unicon - Prokurent
Jednym z celów referatu było zwrócenie uwagi uczestnikom na występowanie konfliktu pomiędzy zasobami firmy a rynkiem, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zmagającym się z dynamicznym popytem. Kluczową metodą eliminowania sporów pojawiających się wewnątrz przedsiębiorstwa jest strategia biznesowa. Jednym z istotnych procesów pozwalającym sprawnie i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem jest S&OP (Sales & Operations Planning).
Prelegent w sposób uporządkowany przedstawił ideę oraz praktyczne zastosowanie S&OP w przedsiębiorstwach.

Warsztat II - Plan jest niczym, planowanie wszystkim.
Prowadzący: Marcin Karymow - prognosta w jednej z wiodących firm branży FMCG; Consultant - MPM prodAction.
Tematyka warsztatu obejmowała praktyczne spojrzenie na proces prognozowania w przedsiębiorstwach. Prelegent bazując na własnych doświadczeniach wprowadził uczestników w świat „wróżbitów” – potoczna nazwa prognostów. Wskazywał na wielowymiarowość procesu prognozowania popytu. Jako niezwykle istotny element warunkujący sukces w tym obszarze uznano skuteczny i szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Prelegent ciekawie przedstawił sposób funkcjonowania obszaru prognozowania w przedsiębiorstwie.

Warsztat III - Zintegrowane planowanie - czyli jak dać szansę produkcji
Prowadzący: Piotr Kobiela - planista w jednej z wiodących firm branży FMCG; Consultant - MPM prodAction
W ramach tego warsztatu, na przykładzie jednego w przedsiębiorstw z branży FMCG, przedstawiono ideę zintegrowanego planowania. Prelegent zwrócił uwagę na klasyczny konflikt występujący w przedsiębiorstwach produkcyjnych między pionem sprzedaży i produkcji. Brak sprawnego przepływu informacji w organizacji oraz nie funkcjonowanie zintegrowanego systemu planowania i sterowania procesami powoduje, że produkcja działa jak strażak - ciągle gasi jakieś pożary (np.: wykonanie nagłego dodatkowego zamówienia klienta).
Ciekawie ilustrowane przykładem omówienie problemu klasycznego konfliktu sprzedaż - produkcja.

Warsztat IV - Siatkówka a zarządzanie zapasami, czyli jak straciłem dwa sety meczu Polska - Rosja…
Prowadzący: Tomasz Komnata, Logistics Manager PEPSI-COLA General Bottlets Poland; Consultant - MPM prodAction.
Intrygujący temat prezentacji okazał się być wynikiem przeżyć autora, który będąc pracownikiem obszaru logistyki w branży FMCG, podczas meczu siatkówki Polska - Rosja odebrał od podległego mu pracownika telefon z informacją o przepełnieniu magazynu. Zdarzenie to stało się niejako zarzewiem do rozwinięcia zagadnienia zarządzania zapasami wyrobów gotowych. Jedną z przyczyn chaosu w gospodarowaniu zapasami jest brak integracji i koordynacji działań w całym łańcuchu dostaw. Prelegent podkreślił, iż utrzymywanie zapasów nie jest niewłaściwe pod warunkiem jednak, że ich poziom i struktura stanowią wynik współpracy, realizacji przemyślanych planów i wspólnie wyznaczonej strategii.
Uczestnicy warsztatu chętnie dzielili się spostrzeżeniami z własnych firm, co do utrzymywanych poziomów zapasów i stosowanych technik zarządzania nimi.

Warsztat V - Plan jest niczym, drożność jest wszystkim.
Prowadzący: Wojciech Mączyński, Consultant MPM prodAction
Warsztat miał na celu uzmysłowienie istotności produktywności procesu produkcji. Proces produkcji został przyrównany do rury, która zasilona zleceniem produkcyjnym stanowi o czasie i efektywności realizacji tego zamówienia. Oczekiwany na wylocie "rury" efekt, czyli wyrób gotowy może być dostarczony przy zwiększonym wskaźniku produktywności. Wzrost tej produktywności zależy jednak od stopnia redukcji różnych przejawów marnotrawstwa w procesie produkcyjnym, które w prezentowanej "rurze" odkładając się na jej wewnętrznych ścianach pomniejszają jej przepustowość. Jednym z istotnym mierników produktywności procesów produkcyjnych jest wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness). Ciekawa prezentacja trzech metod zwiększania produktywności oraz korzyści wynikających z ich zastosowania dopełniły pozytywnej oceny tego warsztatu.

Przysłowiową kropką nad i był wykład zamykający konferencję poprowadzony przez Zbigniewa Sobkiewicza (Consulting Director - MPM prodAction), który podsumował dwudniową ucztę intelektualną jaką była konferencja „MASTER PRODUCTIVITY MANAGEMENT - wzrost produktywności firm zmagających się z dynamicznym popytem”

W rozmowach kuluarowych większość z pośród 50 uczestników konferencji wypowiadało się bardzo pozytywnie na temat sposobu prowadzenia oraz tematyki poszczególnych sesji realizowanych w ramach konferencji. Szczególnie wartym podkreślenia jest profesjonalizm organizatorów.
Konferencja warta polecenia.Zespół MPM prodAction serdecznie dziękuje uczestnikom, patronom i sponsorom za udział w konferencji. Kolejna konferencja już wiosną 2009.
Serdecznie zapraszamy.
Ostatnio zmieniany środa, 05 grudzień 2007 13:28

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem...

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj