Zaloguj się

Balticon rozszerza współpracę z Grupą MÆRSK

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Balticon SA, operator ruchu kontenerowego, podpisał list intencyjny z duńską centralą A.P. MØLLER–MÆRSK A/S w sprawie zawarcia umowy na serwis kontenerów przeznaczonych pod załadunek w regionie Morza Bałtyckiego. Według porozumienia, gdański warsztat spółki będzie na początku działalności obsługiwać dziennie 80 kontenerów chłodniczych tego największego na świecie armatora. Docelowo Balticon zamierza osiągnąć zdolność serwisowania aż 200 kontenerów na dobę. Obroty spółki z tytułu rozszerzenia współpracy mogą wynieść 21 mln zł rocznie.

Podpisanie listu intencyjnego poprzedziły trwające ponad miesiąc testy jakości serwisów kontenerowych w ramach tzw. „Projektu Aarhus”. MAERSK wybrał Balticon SA spośród kilku firm starających się o obsługę kontenerów chłodniczych, a następnie testował zdolności przerobowe i jakość wykonywanych usług. MAERSK jest największym partnerem Balticon SA. Firmy współpracują ze sobą na rynku kontenerowym już od 19 lat.

W ramach współpracy z MAERSK, Balticon będzie serwisować kontenery chłodnicze oraz kontenery stalowe. Po dokonaniu napraw i przeglądów w gdańskim warsztacie spółki, będą one odsyłane do bazy MAERSK w duńskim porcie Aarhus, lub do innych bałtyckich portów, by zostać obładowane i przetransportowane do odbiorców końcowych na całym świecie. Po osiągnięciu przez nowy warsztat Balticonu pełnych możliwości serwisowych, firma zamierza serwisować dziennie 80 kontenerów chłodniczych oraz 120 kontenerów stalowych.

- Podpisanie listu intencyjnego z MAERSK na serwis kontenerów jest potwierdzeniem zaufania, jakim darzy nas ten największy na świecie armator. Zbudowaliśmy je dzięki profesjonalnej, kompleksowej obsłudze, wykwalifikowanej kadrze oraz konsekwentnym inwestycjom w zaplecze serwisowe. Porozumienie jest również efektem rozpoczęcia przez Balticon SA dzierżawy placu w sąsiedztwie terminalu DCT pod warsztat kontenerów chłodniczych. Inwestycja ta znacząco zwiększy możliwości serwisowe Balticonu, umożliwiając przejęcie jeszcze większego wolumenu napraw z rejonu Morza Bałtyckiego. Gdy warsztat osiągnie pełną sprawność, będziemy mogli obsłużyć nawet 200 platform na dobę. Oprócz napraw, będziemy wykonywać również inspekcje stanu technicznego, mycie, przygotowanie pod załadunek towarów i renowacje kontenerów MAERSK - mówi Tomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA.

W maju 2012 roku Balticon SA zawarł trzydziestoletnią umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Morskiego Portu w Gdańsku. Na placu o powierzchni 5 ha spółka zamierza rozbudować swój gdański depot oraz stworzyć pierwszy w Polsce warsztat remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu. Balticon szacuje, że po uruchomieniu wszystkich planowanych usług samego serwisu przychody spółki wzrosną o około 21 mln zł rocznie w terminie nie dłuższym niż 3 lata. Rozwój depot umożliwi ponadto stworzenie punktu węzłowego dla obsługi kontenerów w regionie Polski, Czech i Słowacji, a w przyszłości również Białorusi i Ukrainy.
   Balticon SA osiągnął w pierwszym półroczu 2012 roku przychody w wysokości 29,42 mln zł, czyli o 51% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. EBITDA w I półroczu 2012 wyniosła 2,20 mln zł, co oznacza wzrost o 221% wobec analogicznego okresu 2011. Nakłady inwestycyjne spółki w I półroczu 2012 sięgnęły ponad 950 tys. zł i dotyczyły głównie prac związanych z rozbudową depot w Gdańsku oraz budową pierwszego w Polsce dużego serwisu kontenerów chłodniczych. Około 45% przychodów spółki pochodzi z usług związanych z przemieszczaniem kontenerów drogą lądową i kolejową. 

Ostatnio zmieniany w piątek, 07 wrzesień 2012 11:16
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe