logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

GLS po raz pierwszy publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny – zarówno w odniesieniu do społeczeństwa, jak i środowiska naturalnego jest jedną z najważniejszych zasad Grupy GLS. Firma, świadcząca usługi kurierskie w całej Europie, udokumentowała swoje zaangażowanie społeczne oraz działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska wraz z poczynionymi postępami w niedawno opublikowanym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju.

Usługi wysyłkowe przyjazne dla klimatu poprzez m.in. oszczędzanie zasobów, system zarządzania certyfikowany zgodnie z normą ISO, a także zaangażowanie w różnorodne działania społeczne - najnowszy raport Grupy GLS zawiera wyczerpujące informacje na temat przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Wiele z zaprezentowanych w nim przykładów pokazuje, jak różne spółki krajowe działają w sposób społecznie i ekologicznie świadomy nie rezygnując przy tym z podejmowania skutecznych działań ukierunkowanych na stały rozwój i wzrost efektywności.
   Jednym z najważniejszych i obszernie omówionych w raporcie zagadnień jest inicjatywa środowiskowa Grupy – ThinkGreen. GLS wyznacza sobie wciąż nowe cele w zakresie dbałości o środowisko, jednocześnie wspiera bieżącą działalność ekologiczną Grupy oraz monitoruje osiągnięte postępy. W raporcie znaleźć można również szczegółowe informacje na temat podjętej przez GLS inicjatywy ThinkSocial polegającej na utrzymywaniu przez GLS etycznych
i uczciwych kontaktów ze społeczeństwem, pracownikami, partnerami transportowymi i świadczącymi za ich pośrednictwem usługi doręczania paczek – kurierami.

Wymierna korzyść dla środowiska
W rozdziale poświęconym ochronie środowiska Grupa GLS przedstawia pierwsze efekty podejmowanych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju działań. "W ciągu ostatnich dwóch lat fiskalnych, pomimo wzrostu wolumenu paczek, udało nam się zmniejszyć całkowitą emisję dwutlenku węgla i ekwiwalentów węglowych o cztery procent " mówi Rico Back, CEO GLS.
   Dzięki budowie nowych ekofilii, inwestycjom w bardziej wydajne technologie i oszczędzaniu energii, GLS w rzeczywistości zmniejszył emisję, powstającego w procesie przetwarzania energii elektrycznej i ciepła, dwutlenku węgla o 22 procent O osiem procent wzrosła również liczba pojazdów spełniających normę Euro 4 lub wyższą – w tej chwili stanowi ponad siedemdziesiąt siedem procent floty.

Podejmując odpowiedzialność społeczną
W części raportu poświęconej ThinkSocial GLS prezentuje najważniejsze z podejmowanych działań edukacyjnych i rozwojowych, które dedykuje swoim pracownikom. Innym, niezwykle ważnym obszarem działalności, jest utrzymanie równych i partnerskich relacji z firmami transportowymi i ich kierowcami, w których niebagatelną rolę odgrywają podejmowanie wspólnych inicjatyw i działania na rzecz optymalizacji procesów.

- Zaangażowanie w sprawy socjalne, wykraczające poza standardowe przyjęte działania, świadczy o odpowiedzialnym i dojrzałym myśleniu o przyszłości - mówi Rico Back.

Zgodnie z tą zasadą także spółki krajowe GLS podejmują działania społeczne w swoim lokalnym środowisku - sponsorują wydarzenia sportowe i kulturalne oraz wspierają kampanie charytatywne poprzez m.in. bezpłatne usługi transportowe.

Z wielką regularnością
Niniejszy raport na temat zrównoważonego rozwoju GLS jest pierwszym z serii regularnych sprawozdań zapewniających klientom, pracownikom, partnerom transportowym i społeczeństwu przejrzysty przegląd działalności firmy oraz podstawę do trwałego dialogu. Dokument jest dostępny na stronie internetowej GLS.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj