logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

SOS Wioski Dziecięce zarządzają ryzykiem za pomocą narzędzia DHL Resilience360

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W celu efektywnego łagodzenia ryzyka związanego ze swoją działalnością, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zawarło umowę o korzystaniu z narzędzia DHL Resilience360 - systemu zarządzania ryzykiem, który wspomaga przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem poprzez sporządzanie planów sieci infrastrukturalnych, tworzenie profilów ryzyka i identyfikację krytycznych punktów zapalnych.

   Celem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jest opieka nad dziećmi i ochrona ich praw na całym świecie. Dla poprawy bezpieczeństwa swoich pracowników i podopiecznych, stowarzyszenie będzie korzystać z narzędzia DHL Resilience360. Stworzony przez DHL system zarządzania ryzykiem śledzi katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka, które mogą wydarzyć się w każdej chwili w dowolnym miejscu na świecie. Poprzez monitorowanie potencjalnego ryzyka wystąpienia takich zdarzeń, jak trzęsienia ziemi, powodzie czy kryzysy polityczne, narzędzie DHL Resilience360 pozwala zapobiegać zakłóceniom w działalności organizacji pozarządowej i przyspiesza czas reakcji w razie katastrofy. Zespół Koordynujący ds. Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Coordination Team) Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych będzie otrzymywał informacje istotne dla wszystkich 500 placówek lokalnych w 140 krajach, aby pomóc w monitorowaniu zagrożeń i radzeniu sobie z nimi przez pracowników i podopiecznych.

- Wykorzystanie narzędzia DHL Resilience360 poprawi gotowość kryzysową naszych Wiosek Dziecięcych SOS i umożliwi opracowanie zasad dotyczących reagowania kryzysowego. Dzięki szybszym, bardziej wydajnym oraz szerzej zakrojonym operacjom reagowania kryzysowego, a także lepszej koordynacji naszej światowej sieci, nasi koledzy na wszystkich szczeblach będą mogli za pomocą tego narzędzia jak najszybciej podjąć działania z wykorzystaniem środków odpowiednich do sytuacji oraz w sposób kompleksowy i skoordynowany - mówi Andreas Papp, dyrektor ds. reagowania Kryzysowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

   Wydajne i skuteczne narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i natychmiastową reakcję Zespół Koordynujący ds. Reagowania Kryzysowego Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych będzie otrzymywał wszystkie istotne informacje w czasie niemal rzeczywistym. Ostrzeżenia będą rozsyłane jako pierwszy krok dla uzyskania obrazu sytuacji oraz dla dokonania oceny ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń oraz ich potencjalny wpływ na działalność stowarzyszenia. Ponadto, zespół we współpracy z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) za pomocą narzędzia DHL Resilience360 zintegruje zdjęcia satelitarne ze swoim systemem, pomagając Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w ocenie możliwych sposobów reagowania kryzysowego na obszarach, gdzie występują powodzie czy trzęsienia ziemi. System będzie funkcjonował jako system wczesnego ostrzegania umożliwiający natychmiastową reakcję na zdarzenia i podjęcie odpowiednich działań, takich jak ewakuacja dzieci i personelu.

- Podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce to zazwyczaj najbardziej bezradne dzieci na świecie, a pomoc przy odpowiednio wczesnym rozpowszechnianiu informacji i przy koordynacji takich działań w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, to dla nas prawdziwy zaszczyt - mówi Shehrina Kamal, Senior Manager w dziale Product Management & Business Development, DHL Resilience360.

   Zespół będzie korzystał z narzędzia DHL Resilience360 także w celu poprawy koordynacji działań poprzez stałą gotowość do dzielenia się informacjami odnośnie zdarzeń mających miejsce na jego terenie. Wraz z personelem lokalnym, członkowie Zespołu Koordynującego ds. Reagowania Kryzysowego będą mogli wprowadzać informacje do systemu, co podniesie wydajność sieci przechowującej informacje oraz umożliwi natychmiastowe ostrzeżenie personelu na całym świecie w razie katastrofy.
   Grupa Deutsche Post DHL współpracuje z SOS Wioski Dziecięce od 2011 r., dążąc do poprawy wykształcenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodych ludzi oraz pomagając im w radzeniu sobie na rynku pracy. W ramach prowadzonego przez DHL programu GoTeach, jej pracownicy podejmują się udzielania młodzieży wsparcia w wejściu na rynek pracy. W 2011 r. realizację programu rozpoczęto w czterech krajach, a do 2015 r. błyskawicznie rozszerzono go na kolejne 26 krajów na całym świecie.

- Cieszymy się, że nasz produkt DHL Resilience360 będzie służył realizacji celów organizacji takiej, jak Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, dla dobra tak wielkiej sprawy - mówi Tobias Larsson, kierownik projektu DHL Resilience360 z działu DHL Customer Solutions & Innovation.

   W ramach współpracy obu organizacji, Andreas Papp wystąpił podczas konferencji DHL Resilience360’s Risk & Resilience, odbywającej się 22 września w Centrum Innowacji DHL w Niemczech. Konferencja była okazją do spotkania pochodzących z całego świata menadżerów i praktyków organizacji łańcucha dostaw, ciągłości działania, zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem.

Ostatnio zmieniany piątek, 07 październik 2016 14:17

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj