Logo
Wydrukuj tę stronę

Grupa Deutsche Post DHL planuje ograniczyć do zera emisję dwutlenku węgla do 2050 r.

Grupa Deutsche Post DHL do 2050 r. ograniczy emisję dwutlenku węgla wytwarzanego przez działania z zakresu logistyki do poziomu zerowego. Dążąc do realizacji tego nowego ambitnego celu, Grupa ma nadzieję w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu redukcji globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza, ustanowionego na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r., jak również celów ustanowionych przez Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

   Grupa Deutsche Post DHL chce także stać się liderem na rynku zielonej logistyki i planuje poszerzyć swoje portfolio ekologicznych produktów i usług, aby pomóc klientom w osiągnięciu ich własnych celów w dziedzinie ochrony klimatu.

- Decyzje, jakie podejmujemy dzisiaj, wpłyną na to, jak będzie wyglądało życie naszych dzieci za 30 lat - powiedział Frank Appel, dyrektor generalny Grupy Deutsche Post DHL.

   Ambitne cele przejściowe
Cel, jaki postawiła sobie Grupa Deutsche Post DHL w zakresie ochrony klimatu, czyli wdrożenie usług logistycznych o zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla do 2050 r., odnosi się zarówno do własnej działalności firmy, jak i do działalności jej podwykonawców - w zakresie usług transportowych. Misja wdrożenia usług logistycznych o zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla opiera się na czterech celach przejściowych, które mają być osiągnięte do 2025 r. i stanowią część programu ochrony środowiska GoGreen realizowanego przez Grupę:

• Na poziomie globalnym Grupa Deutsche Post DHL ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla z działalności własnej oraz podwykonawców usług transportowych o 50% w porównaniu z poziomem osiągniętym w 2007 r.
• Na poziomie lokalnym Grupa stawia sobie za cel poprawę jakości życia ludzi w miejscu ich zamieszkania i pracy poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań transportowych. 70% usług pierwszej i ostatniej mili w zakresie odbioru i doręczania przesyłek Grupa Deutsche Post DHL będzie świadczyć z użyciem ekologicznych rozwiązań, np. rowerów i pojazdów elektrycznych.
• Zielone rozwiązania obejmą ponad 50% usług sprzedażowych, sprawiając, że łańcuchy dostaw klientów staną się bardziej przyjazne dla środowiska.
• Do 2025 r. Grupa przeszkoli 80% swoich pracowników jako specjalistów GoGreen i wyda im certyfikaty oraz zaangażuje ich w działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Firma planuje także połączyć siły z partnerami i co roku sadzić milion drzew.

   Wdrażając program ochrony środowiska GoGreen, Grupa Deutsche Post DHL wspiera także Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Agenda tworzy fundamenty dla osiągnięcia globalnego rozwoju gospodarczego z poszanowaniem ograniczeń ekologicznych Ziemi i zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej. Działania podejmowane przez Grupę dla ochrony klimatu wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności celu 11 („Zrównoważone miasta i społeczności”) oraz celu 13 („Działania na rzecz ochrony klimatu”).

   Poprzedni cel w zakresie ochrony klimatu osiągnięty wcześniej niż zaplanowano
Nowe cele i działania w zakresie ochrony klimatu wyznaczono w oparciu o doświadczenie Grupy z jej własnym programem ochrony środowiska GoGreen. Poprzedni cel związany z ochroną klimatu - ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 30% w porównaniu z poziomem z 2007 r. - osiągnięto w 2016 r., a więc cztery lata wcześniej, niż planowano, dzięki szerokiemu zakresowi środków podjętych dla ulepszenia floty samochodowej, budynków i sieci logistycznych.

   Ochrona klimatu z GoGreen
Realizowany przez Grupę Deutsche Post DHL program ochrony środowiska GoGreen opiera się na dwóch podstawowych zasadach: spalać mniej i spalać bez zanieczyszczeń. Postawa „spalać mniej” dotyczy redukcji zużycia energii bez zmiany jej źródła, czyli przykładowo zwiększenie poziomu ładowności. Postawa „bez zanieczyszczeń” skupia się na korzystaniu z ekologicznych źródeł energii i paliw ekologicznych, takich jak pojazdy elektryczne używane do odbioru i doręczania przesyłek. Połączenie tych dwóch zasad zapewnia optymalne rezultaty. Grupa Deutsche Post DHL angażuje się również w działania optymalizacyjne swoich klientów. W ramach programu GoGreen Grupa oferuje dodatkowo szereg rozwiązań oraz zindywidualizowane wsparcie. Zielona Optymalizacja produktów obejmuje rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, pomagające ograniczyć poziom emisji dwutlenku węgla w ich własnych łańcuchach dostaw.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 marzec 2017 09:30
© 2019 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania