Logistyka.net.pl

Wsparcie dla logistyków - usługi bibliograficzne ILiM

Edukacja logistyczna

Wsparcie dla logistyków - usługi bibliograficzne ILiM
Rozmowa z Izabelą Wielicką, brokerem wiedzy logistycznej w ILiM
Iwo Nowak: Od kwietnia tego roku Instytut Logistyki i Magazynowania, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wiedzę w zakresie szeroko rozumianej logistyki, wprowadził nową usługę
- usługę bibliograficzną. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba?
Izabela Wielicka: Odpowiem wprost: niemal codziennie zwracają się do nas osoby - zwłaszcza studenci - z prośbą o pomoc w wyszukaniu informacji, materiałów, publikacji koniecznych na przykład do napisania pracy dyplomowej lub potrzebnych dla przygotowania innych publikacji, zestawień
Izabela Wielicka: Instytut Logistyki i Magazynowania przez blisko 40 letni okres działalności zgromadził ogromne zasoby bibliograficzne i edukacyjne.
merytorycznych, analiz. Instytut Logistyki i Magazynowania przez blisko
40 letni okres działalności zgromadził ogromne zasoby bibliograficzne i edukacyjne. Prócz świetnie zaopatrzonej biblioteki prowadzimy też Bazę Publikacji, która jest wynikiem bieżącego przeglądu literatury i prasy logistycznej z kraju i zagranicy. Mając tak bogate zaplecze edukacyjne chcemy i możemy pomóc wszystkim zgłaszającym się do nas.
I.N.: I nie trzeba przychodzić osobiście
- jak kiedyś do biblioteki - ale można wykorzystać do tego Internet?
I.W.: Na stronie internetowej czasopisma „Logistyka”1 - w sklepiku internetowym - można nabyć gotowe zestawienia bibliograficzne, czyli wykazy literatury dotyczącej takich tematów, jak: ekologistyka, logistyka miejska, outsourcing logistyczny, RFID itp. Ale przecież można zamówić także zestawienie bibliograficzne na indywidualny, wybrany przez siebie temat.

I.N.: Kto najczęściej korzysta z usług bibliograficznych ILiM?
I.W.: Przede wszystkim korzystają z niej studenci, zarówno dzienni, jak i zaoczni, choć nie tylko. Bywa, że zgłaszają się do nas wykładowcy, bądź osoby zawodowo związane z logistyką i gospodarką elektroniczną.
I.N.: Jak najkrócej można określić korzyści, jakie niesie nowa usługa dla zainteresowanych?
I.W.: Największą korzyścią jest z pewnością oszczędność czasu. Literatury branżowej jest coraz więcej. Pojawiają się wciąż nowe, również internetowe media. Trudno jest je wszystkie śledzić by być na bieżąco. Natomiast u nas, za niewielką opłatą i w krótkim czasie można otrzymać niezbędne informacje i wskazówki, przydatne dla każdego, kto zajmuje się problematyką logistyczną i e-biznesem.
I.N.: Dziękuję za rozmowę.
www.czasopismolohistyka.pl - przyp. red.

Podstawy logistyki
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Marka Fertscha
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN 83-87344-57-5; Objętość: 205 stron
Podręcznik Podstawy logistyki -
„pierwsza pomoc” dla uczniów techników i nie tylko
Nakładem Instytutu Logistyki i Magazynowania ukazał się właśnie długo oczekiwany przez wielu nauczycieli i uczniów szkół średnich podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk.
„Podstawy logistyki” to pierwszy podręcznik, którego treść jest zgodna z opracowaną przez MENiS „Podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk” (342 [04]).
W Polsce dostępnych jest wiele dobrych podręczników logistyki - opracowanych przez krajowych autorów lub tłumaczonych z języków obcych.
Wszystkie one prezentują jednak treści na poziomie akademickim i przeznaczone są dla studentów logistyki.
Logistyka 6/2006

Autorami poszczególnych rozdziałów podręcznika „Podstawy logistyki” są specjaliści reprezentujący Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) i Politechnikę
Poznańską. Jego zawartość prezentuje aktualną wiedzę logistyczną i jest przeznaczona do nauki zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Cennym uzupełnieniem bloków tematycznych są ciekawostki związane z omawianymi zagadnieniami, pytania kontrolne na końcu rozdziałów, słowniczek najważniejszych terminów logistycznych, a także wykaz literatury uzupełniającej.
Lektura podręcznika ułatwi młodzieży zapoznanie się z podstawami logistyki
i dzięki temu otworzy im drogę do zdobycia atrakcyjnego, nowoczesnego zawodu, a także dalszej edukacji akademickiej na kierunkach studiów związanych z logistyką.