logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Projekt CORELOG - szansa na wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę sytuacji na naszych drogach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
                                       
  Project part-financed by the European Union

W Poznaniu podczas Regionalnego Forum Logistycznego 29 października br. zaprezentowano europejski projekt CORELOG, służący m.in. możliwościom regionalnego rozwoju gospodarczego oraz poprawie sytuacji na drogach naszego kontynentu, w tym Polski, dzięki wykorzystywaniu nowatorskich koncepcji organizacji transportu, głównie towarowego. Na spotkaniu, które obyło się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wielkopolskiego  Biura Planowania Przestrzennego, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Wielkopolskiej Izby Rolno – Przemysłowej, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapoznali się z założeniami projektu i możliwościami jego wdrożenia w Wielkopolsce, przy wykorzystaniu czynnej współpracy administracji publicznej, jednostek naukowych i przedsiębiorstw prywatnych, działających zwłaszcza w obszarze transportu.

W projekcie CORELOG (COordinated REgional LOGistics) uczestniczą regiony i instytucje z: Austrii (władze Styrii i Austrian Mobility Research FGM-AMOR), Grecji (Heraklion Port Authority SA i Thessaloniki University), Polski (Instytut Logistyki i Magazynowania), Słowenii (Uniwersytet w Mariborze), Węgier (Uniwersytet Szecheny Istvan) i Włoch (Departament Planowania Transportu i Logistyki władz Regionu Emilia Romagna oraz Price Waterhouse Coopers). Celami strategicznymi projektu CORELOG są:
- zrozumienie głównych sił sprawczych leżących u podłoża zmian strategii zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach regionu CADSES (patrz mapa) oraz ich wpływu na przepływy towarów w regionie,
- zrozumienie roli różnych instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz realizowanych przez nie działań wpływających na logistyczny rozwój regionu,
- promowanie logistycznej współpracy oraz integrowania operatorów i przedsiębiorstw w lokalnym środowisku MSP,
- propagowanie wiedzy o najlepszych praktykach logistycznych,
- tworzenie rozwiązań logistycznych zrównoważonych w długim terminie pod względem organizacyjnym i technologicznym, które angażują prywatnych operatorów, współpracujących w zarządzaniu logistycznym na poziomie regionalnym i międzyregionalnym,
- planowanie i realizacja projektów pilotażowych oraz ocena możliwości ich replikacji.Przedstawiając możliwości wykorzystania logistyki w rozwoju gospodarczym regionu Piotr Nowak (ILiM) podkreślił m.in., że koszty transportu w UE wynoszą obecnie 1,5% PKB, natomiast koszty logistyczne szacuje się na poziomie 12% kosztów w sektorze publicznym i 20% kosztów handlu. Jednocześnie przewiduje się, że w roku 2020 nastąpi wzrost przewozów o 50% w stosunku do stanu obecnego, a w 2050 r. podwoi się. Już teraz zanieczyszczenie powietrza związane z transportem towarowym szacuje się na 31%, a zatem można sobie wyobrazić, co będzie za 43 lata. Dlatego tak ważna jest racjonalizacja organizacji logistyki i redukcja ilości pojazdów na drogach (m.in. poprzez wzrost poziomu załadowania pojazdów), natomiast administracja publiczna musi wykorzystywać możliwości, jakie daje logistyka, również w zakresie rozwoju systemów produkcyjnych oraz by zwiększać atrakcyjność terytorium, którym zarządza. P. Nowak zaprezentował też dokonania, jakie zrealizowano w północnowłoskiej prowincji Emilia Romagna, a także możliwe do wdrożenia również i u nas założenia regionalnej strategii rozwoju transportu. Cechuje je wykorzystanie  metody scenariuszowej prognozowania; opisanie wytycznych dla regionalnej polityki transportowej; rozpisanie ogólnych celów na szczegółowe działania w obszarze rozwoju logistyki transportu w regionie; zintegrowanie działań wspierających konkurencyjność regionalnego systemu produkcyjnego ze zrównoważonym systemem transportowym; określenie wytycznych i zadań dla organizacji systemu transportowego i logistycznego regionu na różnych poziomach administracji publicznej.

Ideę utworzenia Wielkopolskiego Klastra Logistycznego przedstawił Leszek Andrzejewski (ILiM), wskazując m.in. na takie atrybuty tego przedsięwzięcia, jak: celowe stowarzyszenie przedsiębiorstw; koncentrację regionalną przedsiębiorstw MSP z wyspecjalizowanej branży; ich powiązanie pionowe i poziome; wytworzenie postaw pro-innowacyjnych, a także tendencji do znajdowania obszarów współpracy przez konkurentów. Klaster powstałby w celu projektowania wspólnych wizji, misji i strategii marketingowych, koordynowania polityki pozyskiwania kapitałów oraz kształtowania relacji z władzami lokalnymi, otoczeniem politycznym, samorządowym i społecznym.

Natomiast Ireneusz Fechner, Marcin Hajdul i Maciej Tumasz (ILiM) przygotowali prezentację poświęconą racjonalizacji systemów transportowych przedsiębiorstw jako szansy na poprawę sytuacji drogowej w regionie dzięki zastosowaniu koncepcji współmodalności, (ang. co-modality). Współmodalność to efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, które prowadzi do optymalnego i zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów. W trakcie prezentacji wskazywano, iż czas przewozu towarów transportem intermodalnym jest dłuższy, niż w przypadku transportu drogowego; jest utrudniony dostęp prywatnych przewoźników kolejowych do istniejących terminali kontenerowych należących do PKP CARGO SA; występuje brak jasno określonej polityki dotyczącej rozwoju transportu towarowego w Wielkopolsce; zarządcy dróg nie biorą pod uwagę potrzeb skomunikowania terminali kontenerowych z siecią dróg w planach ich budowy i modernizacji (widoczny jest brak koordynacji w tym zakresie); brakuje koncepcji budowy ogólnodostępnych terminali kontenerowych oraz punktów przeładunku kontenerów w Wielkopolsce. Dlatego w ramach m.in. rewitalizacji towarowego transportu kolejowego autorzy proponują koncepcję budowy sieci terminali kontenerowych, zakładającą wykorzystanie do tego celu dwóch rodzajów transportowych węzłów intermodalnych: terminali kontenerowych (TK) - będących węzłami o trwałym charakterze, spełniającymi podstawowe wymagania techniczne dla tego rodzaju obiektów, a także punktów przeładunkowych kontenerów (PPK) - będących obiektami tworzonymi doraźnie dla potrzeb konkretnych użytkowników. Wnioski, jakie się nasuwają po analizie problemu, można – ich zdaniem - sformułować następująco: inicjatywy dotyczące minimalizacji kosztów transportu podejmowane przez firmy produkcyjne i/lub usługowe mają pozytywny wpływ na sytuację drogową w regionie, gdyż zmniejszają liczbę pojazdów ciężarowych na drogach; niestety tylko przedsiębiorstwa dysponujące dużym kapitałem są w stanie zakupić odpowiednie narzędzia informatyczne lub skorzystać z usług wyspecjalizowanych doradców w celu analizy i racjonalizacji organizacji procesów logistycznych; jest pilna konieczność zdefiniowania regionalnej polityki dotyczącej transportu towarów. Ponadto zdecydowana większość badanych firm (niemal 80% z ponad 100) nie odczuwa wsparcia ze strony administracji publicznej w rozwój logistyki w regionie wielkopolskim. Jednakże, na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników Starostw Powiatowych w Wielkopolsce, pracownicy władz publicznych również nie posiadają optymalnej wiedzy w zakresie planowania procesów logistycznych.

Ostatnio zmieniany piątek, 02 listopad 2007 10:28

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w…

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w Polsce

Koncern rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw. Właśnie...

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz…

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz rozwoju logistyki

Dwie z największych spółek Skarbu Państwa: PKP S.A. i Poczta Polska S.A. podpisały list intencyjny...

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj