logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Global Connectedness Index 2011

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
DHL udostępnił swój pierwszy indeks Global Connectedness Index (GCI), szczegółową analizę porównawczą połączonych na całym świecie przepływów, z podziałem na kraje. Badanie to wskazuje, że globalizacja nie jest jeszcze tak zaawansowana jak się powszechnie sądzi, a dalsza integracja gospodarcza może pobudzić globalny produkt krajowy brutto do wzrostu o co najmniej pięć procent.Indeks GCI klasyfikuje 125 krajów pod względem głębokości i szerokości integracji z gospodarką światową, badając także związek pomiędzy światowymi powiązaniami a dobrobytem. Badanie to udowadnia, że zakres światowych powiązań ma ogromny potencjał wzrostu, nawet pomiędzy krajami najbardziej „powiązanymi”.
   Badanie GCI zaprezentowano na tle szczytu państw organizacji APEC i spotkania Leader's Week w Honolulu, dorocznego światowego spotkania na szczycie przywódców państw i czołowych przedsiębiorców, podczas którego omawiane są międzynarodowe problemy gospodarcze. Badanie to zostało zlecone przez DHL i przeprowadzone przez znanego na świecie ekonomistę i stratega globalnego biznesu, Pankaja Ghemawata, profesora w dziedzinie globalnych strategii w IESE Business School w Barcelonie.

- Badanie dowodzi, że połączony świat jest światem lepszym pod względem globalnego dobrobytu i indywidualnego rozwoju. Wolny handel produktami i usługami znacząco przyczynia się do globalnego dobrobytu - powiedział Roger Crook, dyrektor generalny DHL Global Forwarding, Freight. - Z wyników badań DHL prawdopodobnie skorzystają najwięksi przedsiębiorcy oraz liderzy w dziedzinie polityki i gospodarki, kształtujący strategie biznesowe i handlowe. Kraje, poprzez kalibrację swoich rzeczywistych powiązań, mogą identyfikować możliwości i kanały, dzięki którym zwiększą swój dobrobyt.

- Nasze badania pokazują, że globalna integracja gospodarcza nie jest tak głęboka jak się ją postrzega. Widzimy zatem niewykorzystany potencjał wzrostu, który dotyczy każdego kraju i całego świata. Rosnący zakres globalnych powiązań może pobudzić dalszy wzrost, dodając do produktu krajowego brutto biliony dolarów - dodał Pankaja Ghemawat.

DHL Global Connectedness Index 2011 analizuje dane dotyczące 10 różnych typów międzynarodowych przepływów i obejmuje kategorie, takie jak: handel, kapitał, informacje i ludzie, w latach 2005-2010. W przeciwieństwie do istniejących indeksów, oprócz głębokości interakcji międzynarodowej krajów, GCI analizuje także szerokość ich zakresu geograficznego, wyodrębniając kraje o rzeczywistych powiązaniach, obejmujących cały świat, od krajów związanych wyłącznie z małą liczbą krajów partnerskich. Indeks ten opiera się ponadto wyłącznie na miarodajnych danych ilościowych. Więcej informacji na temat metodologii badań można znaleźć na stronie www.dhl.com/gci.
   Indeks GCI z 2011 roku wykazał, że do 10 najbardziej powiązanych krajów należą: Holandia, Singapur, Irlandia, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Hongkong (Chiny) i Malta. Zróżnicowanie pośród wiodących krajów jest jeszcze większe na liście pierwszej pięćdziesiątki, obejmującej przedstawicieli ze wszystkich sześciu kontynentów. Modele wskazują, że korzyści wynikające z powiązań są dostępne dla szerokiego grona krajów, a nie wyłącznie dla ośrodków handlowych zajmujących najwyższe miejsca w wielu innych indeksach globalizacji.

- Pozytywny wpływ globalnych powiązań na światowy dobrobyt będzie miał nadal ogromne znaczenie. Obawy niektórych politycznych liderów dotyczące wzrostu globalnej integracji są niesłuszne. Korzyści z niej wynikające mocno przewyższają jej potencjalne wady - powiedział Ghemawat.

Główne wnioski wynikające z indeksu są następujące:
•  Obecny rzeczywisty poziom powiązań jest zdecydowanie niższy od powszechnie przyjętego poglądu, zatem możliwości jego wzrostu są znaczące.
•  Holandia zajmuje 1. miejsce pod względem całkowitego zakresu powiązań, Hongkong otrzymał najwyższe noty za głębokość swoich międzynarodowych powiązań, zaś Wielka Brytania przoduje w szerokości zakresu powiązań.
• Pomimo zwiększenia w ostatnich latach zakresu interakcji handlowych, Stany Zjednoczone zajęły w całkowitej klasyfikacji 25. miejsce. Stany Zjednoczone są liderem pod względem szerokości (#3), jednakże, jak można spodziewać się w przypadku bardzo dużych wewnętrznych rynków, pozostają w tyle pod względem głębokości (#84).
• Lwia część powiązań międzynarodowych nadal koncentruje się pośród krajów sąsiadujących ze sobą (jak jest np. w Europie Północnej) i mających wspólne powiązania kulturowe i historyczne, co wskazuje, że znaczną część dzisiejszej globalizacji stanowi w rzeczywistości regionalizacja.
• Większe kraje wypadają lepiej w kwestii szerokości globalnych powiązań; mniejsze przodują pod względem głębokości swoich powiązań.
•  Kraje realizujące politykę, która w sposób bezpośredni wspiera wzrost międzynarodowych przepływów, a także politykę w zakresie poprawy krajowego otoczenia biznesu, mogą zwiększać zakres swoich globalnych powiązań.

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 listopad 2011 11:22

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj