logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

„Globalna wioska” dla małych i średnich firm

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Handel międzynarodowy i współpraca są najważniejszymi czynnikami warunkującymi osiągnięcie sukcesu międzynarodowego przez małe firmy. To najważniejszy wniosek wynikający z badań przeprowadzonych przez DHL Express i IHS.

Z makroekonomicznej analizy i badania przeprowadzonego wśród 410 dyrektorów firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w państwach G7 i BRICM* wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa obecne na rynkach międzynarodowych, mają dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu, niż te, które działają tylko na rynku krajowym**. Wśród przebadanych respondentów, 26% firm aktywnych na rynkach międzynarodowych, osiągnęło wysoki wzrost przychodów, natomiast w przypadku firm prowadzących działalność na rynku krajowym takim wynikiem może pochwalić się 13% firm. Firmy z sektora MŚP wskazały też, iż najważniejsze korzyści wiążące się z międzynarodowym zasięgiem ich biznesu wynikają z dostępu do nowych rynków, know-how i technologii oraz dywersyfikacji produktów lub usług.
   Badanie pokazuje również rosnące tempo globalizacji i coraz większy nacisk na prowadzenie międzynarodowego biznesu wśród mniejszych firm. Te z nich, które zostały założone w ciągu ostatnich pięciu lat są bardziej otwarte na prowadzenie międzynarodowych operacji biznesowych niż starsze, mimo, iż miały mniej czasu na rozwój biznesu. Co istotne, większość firm MŚP, które w ciągu ostatnich trzech lat rozwijały działalność poza granicami swojego kraju, wskazało, że w ciągu kolejnych trzech lat planuje zwiększenie procentowe udziału eksportu w obrotach, pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej.
   Z raportu wynika także, że nieodpowiednia infrastruktura ekonomiczna, obniżająca efektywność przedsiębiorstw, ogranicza konkurencyjność. Firmy z sektora MŚP muszą znacznie ciężej pracować, aby przezwyciężyć niewydolność infrastruktury, szczególnie w porównaniu do dużych firm z większymi zasobami. Największe obawy dotyczące handlu międzynarodowego wiążą się z brakiem dostępnych informacji na temat rynków zagranicznych, wysokościami ceł oraz możliwymi trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi i klientami w innych krajach. Większość z lepiej funkcjonujących firm z tego sektora, biorących udział w badaniu, zatrudnia ponad 50 pracowników, co podkreśla znaczenie zasobów ludzkich w pokonywaniu barier w międzynarodowym rozwoju.
   Badania wykazują, że jeśli chodzi o umiędzynarodowienie działalności, to małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynkach wschodzących znacznie wyprzedzają te, które wywodzą się z rynków rozwiniętych. Na rynkach rozwiniętych wskaźnik konsumpcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wciąż wyższy niż w przypadku rynków wschodzących. To zachęca firmy MŚP z krajów BRICM do prowadzenia interesów na arenie międzynarodowej, z kolei w przypadku dla MŚP z krajów G7 może oznaczać, że rozwój na arenie międzynarodowej będzie dla nich większym wyzwaniem. Co więcej, firmy MŚP z krajów BRICM kładą większy nacisk na wykorzystanie logistyki jako pozytywnego impulsu wspierającego rozwój operacji międzynarodowych, niż ich odpowiednicy z krajów G7, częściej polegając na efektywnym transporcie i procesach celnych, pozwalających im pokonać przeszkody infrastrukturalne. Także oni postrzegają usługi logistyczne jako wyróżnik konkurencyjny wspierający ich biznes.

- Silny związek między poprawą działalności biznesowej a handlem międzynarodowym wskazuje na istnienie wyraźnych korzyści dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w skali globalnej - powiedział Ken Allen, prezes DHL Express. - Jako światowy lider w międzynarodowych przesyłkach ekspresowych, zgadzamy się z twierdzeniem, że handel międzynarodowy stanowi dużą wartość dla firm z tego sektora. Nie tylko otwiera nowe rynki zbytu dla ich produktów i usług, ale również zapewnia dostęp do najlepszych praktyk i innowacji. Być może najważniejsze jest to, że międzynarodowa konkurencja stanowi ważny impuls, który niejako wymusza rozwój ich wewnętrznych operacji i procesów, co z kolei przekłada się na korzyści zarówno w działalności na rynku krajowym, jak i za granicą. Istnieją oczywiście przeszkody, którym małe firmy o globalnych aspiracjach muszą stawić czoła, ale cieszymy się, że coraz więcej firm z tego sektora dostrzega fantastyczne możliwości, jakie otwiera przed nimi handel międzynarodowy. Naszą rolą, jako globalnej firmy logistycznej, jest to, aby uczynić ten proces jeszcze bardziej efektywnym. Nadal będziemy dostosować nasze usługi i rozwiązania, tak, aby wspomóc firmy z sektora MŚP w ich rozwoju i możliwości konkurowania w ramach „globalnej wioski".

Mimo znaczącego wkładu firm z sektora MŚP w zatrudnienie i wartość dodaną do gospodarki, brak jest pełnych i aktualnych informacji na temat ich działalności w poszczególnych krajach.

- Ten brak informacji jest wynikiem powściągliwości także ze strony samych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to z ograniczonej zdolności do samoorganizowania się i wspólnego przedstawiania interesów w oparciu o wiarygodne dane i informacje, na zasadzie „MŚP ma głos". To stanowi szansę dla decydentów, także i dużych firm, którzy mogą wesprzeć ten sektor poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wartości dodanych oraz wzrostu dochodów z eksportu dzięki tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, wspomagających jego rozwój - powiedział Dick Buttigieg, dyrektor zarządzający IHS.

                                
* G7 - Kanada, Francja, Niemcy Włochy, Japonia, Wielka Brytania, USA; BRICM - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Meksyk.
* Na podstawie trzyletnich średnich rocznych stóp wzrostu, badania IHS i DHL Express, wrzesień - listopad 2012.

Ostatnio zmieniany piątek, 01 luty 2013 10:50

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

W mijającym roku cyberataki spędzały szefom firm sen z powiek. Największe z nich były ukierunkowane...

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe startuje z budową pierwszego centrum logistycznego w Białymstoku. Nowa lokalizacja dewelopera - Panattoni...

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wybrano firmę, która odpowiedzialna będzie za wykonanie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj