Logo
Wydrukuj tę stronę

Bursztynowa statuetka w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2013 dla DHL Express

DHL Express (Poland), lider na rynku międzynarodowych i krajowych przesyłek ekspresowych, otrzymał Bursztynową Statuetkę za budowanie kapitału społecznego w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Honorowy patronat nad tegoroczną, XIV edycją konkursu, objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Budowanie kapitału społecznego, to jedno z priorytetowych zadań, jakie stawia sobie dzisiaj za cel każda rozwijająca się organizacja. Tylko zaangażowany, aktywnie uczestniczący w projektach oraz pozytywnie nastawiony i otwarty na nowe wyzwania zespół pozwala firmie tworzyć nową wartość i odnieść jej sukces.

- W DHL Express głęboko wierzymy, że zmienianie świata należy zacząć od nas samych. Dlatego aktywnie wspieramy każdą inicjatywę pracowników, która zmierza do zmiany nie tylko otoczenia biznesowego, ale także do zmiany społecznej. Doceniamy pracowników, którzy znajdują czas na wyjście poza standardowe ramy i działanie na rzecz społeczności lokalnych - powiedziała Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor ds. personalnych - członek zarządu DHL Express (Poland).

Bursztynowa Statuetka za „budowanie kapitału społecznego” jest kolejnym wyróżnieniem przyznanym DHL Express w Konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” na przestrzeni ostatnich lat. W 2008 roku firma otrzymała Bursztynową Statuetkę za szkolenia i rozwój pracowników, rok później - za kształtowanie kultury organizacyjnej, a w 2010 r. - za partycypację w zarządzaniu. W 2011 roku firma zdobyła Złotą Statuetkę i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2011. W ubiegłym roku DHL Express (Poland) otrzymał wyróżnienie Kapituły Konkursu za inwestowanie w rozwój pracowników.
   Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPISS). Celem Konkursu jest krzewienie wiedzy o roli zarządzania zasobami ludzkimi i propagowanie najlepszych doświadczeń praktycznych w tym zakresie poprzez wyróżnianie firm, które odnoszą sukcesy w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. W tym roku Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej, wyróżniła i uhonorowała 12 firm i instytucji. Nagrody wręczono 29 października 2013 r.podczas uroczystej gali w Warszawie.

© 2019 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania