logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-
wtorek, 21 październik 2008 15:54

Centrum Logistyczne Cabot Park

Charakterystyka gospodarcza południowo-zachodniego regionu Anglii
Bristol jest jednym z największych miast Wielkiej Brytanii, leżącym w południowo-zachodniej Anglii na pograniczu hrabstw: Avon, Bath and North East Somerset, North Somerset i South Gloucestershire, nad brzegiem rzeki Avon (Avonmouth), nad Zatoką Bristolską. W 2004 r. zamieszkiwało je 400 000 mieszkańców.
Uwarunkowania geograficzne, a w szczególności dostęp do morza i położenie nad rzeką Avon, było głównym czynnikiem lokalizacji przemysłu w rejonie Bristolu. Już na początku XX wieku miasto było ośrodkiem przemysłowym i handlowym. Dużą rolę odgrywało również rolnictwo. Znaczne przyspieszenie tempa wzrostu miasta nastąpiło po 1960 roku, po otwarciu autostrady M4 łączącej Londyn z Bristolem. Od tego czasu następuje napływ firm przemysłowych. Coraz więcej firm zaczęło interesować się lokalizacją produkcji w okolicach miasta, ze względu na łatwy dostęp do dobrej infrastruktury transportowej.

Kategoria: Logistyka
środa, 15 październik 2008 10:06

Walcz z czarnym rynkiem palet!

Kategoria: Logistyka

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Kategoria: Konferencje

Artykuł powstał na podstawie prac badawczych realizowanych w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES o akronimie CORELOG ("Skoordynowana logistyka regionalna"). Projekt CORELOG był realizowany w latach 2005 - 2007, pod przewodnictwem włoskiego regionu Emilia Romagna oraz skupiał partnerów z Polski, Węgier, Austrii, Słowenii i Grecji.

Z istoty logistycznego podejścia do elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się oczekiwania klienta wynika potrzeba koordynacji procesów, a głównie synchronizacji ich przebiegu w czasie i przestrzeni. Nowe wzorce zarządzania przedsiębiorstwem akcentują rolę czynnika czasu. Strategie zakładające tak zwaną kompresję czasu prowadzą do eliminacji odcinków czasu, w których nie tworzy się wartość dodana, a powstają dodatkowe koszty. „...kompresja czasu reprezentuje najmłodszą wiekowo strategię konkurowania; określana jest jako strategia zapewniająca osiągnięcie jak najwięcej po najniższych kosztach, w krótszym czasie”

Kategoria: Edukacja
Transgraniczny przepływ ładunków międzynarodowego obrotu towarowego na kolejach europejskich i azjatyckich jest realizowany na podstawie postanowień międzynarodowego, kolejowego prawa przewozowego, tj.: 
- Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami - COTIF, Załącznik B - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami - CIM, lub
-  Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej - SMGS,

Od długiego czasu trwa dyskusja na temat lokalizacji nowych centrów logistycznych (CL) w Polsce, w tym między innymi o lokalizacji nowego lotniska dla Warszawy. To, czy powinny powstawać w Polsce centra logistyczne, rozstrzygnięto już dawno temu. Prof. Stefan Abt wskazywał przed laty, że w Polsce powinno powstać przynajmniej 5 międzynarodowych CL, których lokalizacja winna być uwarunkowana aktualnie istniejącymi lub przewidywanymi korytarzami transportowymi. Istota oraz zakres koncentracji i kompleksowości usług logistycznych, realizowanych przez nowoczesne centra logistyczne poprzez nowoczesne podejście do obsługi łańcuchów dostaw w warunkach ciągle postępującego rozwoju elektronicznego handlu, stanowi o różnorodności charakteru tych centrów. Na strukturę funkcjonalną centrum logistycznego składają się trzy podstawowe sfery:

Kategoria: Logistyka

Rynek usług logistycznych rozwija się w Polsce nieprzerwanie od czasu transformacji ustrojowej, a jego tempo wzrostu z reguły wyprzedza tempo wzrostu PKB. W ślad za tym rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę i zasoby niezbędne do wykonywania usług logistycznych. Wśród nich ważnym zasobem są powierzchnie magazynowe.

Kategoria: Logistyka
Strona 5 z 10

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj