logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Miejsce centrum logistycznego w nazewnictwie infrastruktury logistycznej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Różnorodność nazw, jakimi opatrywane są obiekty służące logistyce, wprowadza często zamęt pojęciowy i utrudnia rozróżnianie funkcji tych obiektów. Nazwy dla obiektów logistycznych tworzone są zarówno ze względów formalnych, których źródłem jest dążenie do umiejscowienia opisywanego obiektu w szeroko pojętej panoramie infrastruktury logistycznej, jak i praktycznych, podyktowanych najczęściej względami marketingowymi, których celem jest wyróżnienie konkretnego obiektu oraz podkreślenie jego roli i znaczenia.

Dla praktyki nie ma większego znaczenia, jaką nazwą opatruje się dany obiekt infrastruktury. Względy formalne przemawiają jednak za koniecznością jednoznacznego nazywania określonej klasy obiektów, ponieważ jest to ważne w sferze planowania, projektowania i realizacji inwestycji, nawiązywania kontaktów handlowych oraz komunikacji, która odbywa się w warunkach różnorodnych, nierzadko rozległych i często złożonych powiązań gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Jest to również ważne w publicystyce, a także w sferze badań naukowych oraz edukacji, której jednym z celów powinno być przygotowanie kadr logistycznych posługujących się z tych samych względów jednolitą terminologią. Jednym z takich pojęć, utworzonych w okresie powstawania nowej klasy obiektów infrastruktury logistycznej, jest pojęcie centrum logistycznego, które wobec intensywnego rozwoju tych i podobnych obiektów w ostatnich latach staje się coraz bardziej niejednoznaczne.

Centrum logistyczne jako element infrastruktury logistycznej
Infrastruktura logistyczna, umożliwiająca przemieszczanie towarów oraz wykonywanie na nich operacji w czasie, w którym przemieszczanie nie następuje, składa się z dwóch zasadniczych rodzajów elementów:
- liniowych - do których zalicza się drogi, linie kolejowe, drogi wodne, rurociągi oraz infrastrukturę telepatyczną
- punktowych - którymi są porty morskie i lotnicze, przystanie wodne, budowle magazynowe, intermodalne terminale przeładunkowe oraz punkty rozdziału i łączenia ładunków.

Powyższy podział pomimo tego, że odnosi się głównie do sfery pojęciowej i znajomości podstawowych operacji wykonywanych w tych obiektach, nie jest jednoznaczny. W portach morskich odbywa się czasowe składowanie przeładowywanych towarów, a w obiektach magazynowych ma miejsce rozdzielanie i łączenie towarów, a także wykonywane są czynności związane z ich uszlachetnianiem: na przykład podmontaż, montaż końcowy lub przepakowywanie. Elementy punktowe sieci logistycznych cechuje różnorodność funkcji i związane z tym bogactwo nazw, w tym nazw własnych. W literaturze i praktyce spotyka się różne określenia, przy pomocy których definiuje się centra logistyczne. Obok nazwy: centrum logistyczne używane są również zamiennie określenia: logistyczne centrum dystrybucji i centrum logistyczno - dystrybucyjne [1], [2], [3].
Używanie tych dwóch ostatnich nazw nie znajduje uzasadnienia z co najmniej dwóch powodów:
- w centrum logistycznym gromadzone są zapasy zarówno na cele produkcji, jak i sprzedaży i żaden z tych celów nie jest przez nie preferowany; stąd nie ma powodów, żeby jeden z nich wyróżniać w nazwie
- dystrybucja w oczywisty sposób wymaga realizacji określonych funkcji logistycznych i jest z nimi tak silnie powiązana (wręcz od nich zależna), że nie ma powodu, aby rozdzielać je przy pomocy nazwy.
Liczne inwestycje developerów budujących obiekty przemysłowe wprowadziły i upowszechniły kolejne pojęcie - park logistyczny - używane w nazwach tych obiektów często z uzupełnieniem o miejsce lokalizacji. Używanie zamiennie pojęć: centrum logistyczne, park logistyczny, a nawet spotykanych w literaturze określeń takich, jak wioska logistyczna, strefa logistyczna lub nazywanie przez przedsiębiorstwo obiektu magazynowego (w którym gromadzi zapasy wyłącznie na własny użytek) swoim centrum logistycznym, służy przede wszystkim celom marketingowym, ale bez osadzenia tych nazw w ogólnym kontekście nazewniczym w obszarze logistyki, co zwiększa skalę dezinformacji oraz niepotrzebnie mnoży słownictwo logistyczne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2008.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 19 październik 2012 12:20

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

C.H. Robinson zatrudni stu specjalistów IT w Warszawie

C.H. Robinson zatrudni stu specjalistów IT w Warszawie

Do końca 2020 roku C.H. Robinson zatrudni ponad stu specjalistów IT do warszawskiego oddziału firmy....

W Poznaniu pracownicy Poczty Polskiej testują auta elektryczne o ładowności…

W Poznaniu pracownicy Poczty Polskiej testują auta elektryczne o ładowności powyżej 800 kg

Pocztowcy z Poznania testują jeden z najnowocześniejszych samochodów elektrycznych o ładowności powyżej 800 kg. Testy...

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół życzy Redakcja portalu www.logistyka.net.pl  

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj