logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Kształcenie inżynierów logistyki w WAT Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W 2004 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Logistycznego, w ramach Forum Edukacyjnego odbyła się debata, której tematem było pytanie: Logistyk - inżynier czy ekonomista?

Na to pytanie szybko została znaleziona odpowiedź, ponieważ już w 2006 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przyjęła standard kształcenia na kierunku studiów logistyka, który przewiduje dwie "ścieżki" kształcenia: inżynierską i ekonomiczną. Natomiast w minionym roku pierwsi inżynierowie logistyki opuścili mury Wojskowej Akademii Technicznej. Jest zatem szczególna okazja do podsumowania 3,5 - letniego okresu kształcenia inżynierów oraz określenia kierunków jego doskonalenia.

Uwarunkowania kształcenia inżynierów logistyki
W ocenie autora artykułu do najważniejszych uwarunkowań sposobu kształcenia inżynierów logistyki należą potrzeby rynku pracy, wymagany zakres wiedzy i umiejętności inżyniera niezależnie od specjalności, wymogi określone standardem kształcenia dla kierunku studiów jakim jest logistyka oraz oczekiwania pracodawców co do zakresu wiedzy i umiejętności inżynierów logistyki.
Analizy z zakresu potrzeb rynku pracy wykazują, że globalnym problemem będzie zjawisko niedoboru specjalistów. Według raportu przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z The Boston Consulting Group (BCG), do 2020 i do 2030 roku, w 25 krajach, 13 branżach i 9 kategoriach wystąpi problem niedoboru pracowników. Ocenia się, że największy niedobór jest przewidywany między innymi wśród inżynierów, a większość ofert pracy pochodzić będzie z branży logistyczno - transportowej.
Szacuje się, że w Polsce za kilka lat może zabraknąć 46 000 - 70 000, a nawet 100 000 inżynierów, a w krajach Unii Europejskiej nawet 2 mln. Znaczną ich liczbę będą stanowili inżynierowie branży logistycznej. Już obecnie obserwuje się znaczny wzrost ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie.

W przypadku zawodów logistyczno - transportowych liczba ta wzrosła już o 60% w stosunku do 2010 roku. Wzrosła także liczba zawodów i specjalności związanych z logistyką. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, na 1707 zawodów i specjalności tylko w dwóch przypadkach można znaleźć zapis: inżynier transportu (logistyk) oraz technik logistyk. Natomiast w podobnym dokumencie, Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku, przewiduje się dla absolwentów studiów wyższych następujące zawody i specjalności, które mają w nazwie słowo "logistyka": dyrektor logistyki, kierownik działu logistyki, specjalista do spraw logistyki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w Polsce na kierunkach technicznych jest znacznie mniej studentów, niż w innych krajach europejskich. W Polsce tylko 14-17% osób studiuje na kierunkach technicznych, natomiast w krajach UE - 26%. Niemcy i Czesi na kierunkach technicznych mają 30% studentów, a Finowie blisko 40%.

Współczesny inżynier, niezależnie od specjalności, powinien posiadać:

 • solidne przygotowanie z przedmiotów podstawowych i technicznych,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się rysunkiem jako podstawową formą komunikowania się inżynierów,
 • umiejętność projektowania w wybranej dziedzinie wiedzy technicznej. Projektowanie jest podstawową formą pracy inżyniera,
 • umiejętność wykonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,
 • niezbędne umiejętności manualne do sprawnego posługiwania się narzędziami,
 • umiejętność korzystania z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji oraz komputerowych narzędzi w zakresie grafiki inżynierskiej,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 • wiedzę umożliwiającą właściwą ocenę społecznych, etycznych, psychologicznych i innych skutków działalności inżynierskiej.

Analiza ogłoszeń rekrutacyjnych umożliwiła zidentyfikowanie oczekiwań pracodawców co do zakresu wiedzy i umiejętności specjalisty logistyki:

 • umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy zespołowej i negocjacji, zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność wykorzystania technik obliczeniowych,
 • umiejętność planowania, wykorzystania czasu i podejmowania decyzji,
 • znajomość języków obcych i różnorodności kulturowej,
 • znajomość prawa gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • umiejętność posługiwania się systemami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce,
 • umiejętność ciągłego doskonalenia,
 • umiejętność diagnozy zagrożeń i wczesnego ostrzegania.

Istotą logistyki jest przepływ dóbr materialnych i towarzyszącej informacji. Są to działania wymagające dysponowania wieloma różnorodnymi środkami technicznymi.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 grudzień 2012 11:47

Newsletter

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Logicor podpisał trzy umowy przedłużenia najmu - łącznie na 37 000 m kw. powierzchni magazynowej...

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

DB Schenker wyznacza nowe kierunki ekologicznej logistyki miejskiej. Po ulicach norweskiego Bergen poruszają się pierwsze...

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Firma Agility uruchomiła platformę Shipa Freight, pierwszą w pełni zintegrowaną usługę spedycyjną online, która umożliwia...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj