logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Kształcenie inżynierów logistyki w WAT Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W 2004 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Logistycznego, w ramach Forum Edukacyjnego odbyła się debata, której tematem było pytanie: Logistyk - inżynier czy ekonomista?

Na to pytanie szybko została znaleziona odpowiedź, ponieważ już w 2006 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przyjęła standard kształcenia na kierunku studiów logistyka, który przewiduje dwie "ścieżki" kształcenia: inżynierską i ekonomiczną. Natomiast w minionym roku pierwsi inżynierowie logistyki opuścili mury Wojskowej Akademii Technicznej. Jest zatem szczególna okazja do podsumowania 3,5 - letniego okresu kształcenia inżynierów oraz określenia kierunków jego doskonalenia.

Uwarunkowania kształcenia inżynierów logistyki
W ocenie autora artykułu do najważniejszych uwarunkowań sposobu kształcenia inżynierów logistyki należą potrzeby rynku pracy, wymagany zakres wiedzy i umiejętności inżyniera niezależnie od specjalności, wymogi określone standardem kształcenia dla kierunku studiów jakim jest logistyka oraz oczekiwania pracodawców co do zakresu wiedzy i umiejętności inżynierów logistyki.
Analizy z zakresu potrzeb rynku pracy wykazują, że globalnym problemem będzie zjawisko niedoboru specjalistów. Według raportu przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z The Boston Consulting Group (BCG), do 2020 i do 2030 roku, w 25 krajach, 13 branżach i 9 kategoriach wystąpi problem niedoboru pracowników. Ocenia się, że największy niedobór jest przewidywany między innymi wśród inżynierów, a większość ofert pracy pochodzić będzie z branży logistyczno - transportowej.
Szacuje się, że w Polsce za kilka lat może zabraknąć 46 000 - 70 000, a nawet 100 000 inżynierów, a w krajach Unii Europejskiej nawet 2 mln. Znaczną ich liczbę będą stanowili inżynierowie branży logistycznej. Już obecnie obserwuje się znaczny wzrost ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie.

W przypadku zawodów logistyczno - transportowych liczba ta wzrosła już o 60% w stosunku do 2010 roku. Wzrosła także liczba zawodów i specjalności związanych z logistyką. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, na 1707 zawodów i specjalności tylko w dwóch przypadkach można znaleźć zapis: inżynier transportu (logistyk) oraz technik logistyk. Natomiast w podobnym dokumencie, Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku, przewiduje się dla absolwentów studiów wyższych następujące zawody i specjalności, które mają w nazwie słowo "logistyka": dyrektor logistyki, kierownik działu logistyki, specjalista do spraw logistyki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w Polsce na kierunkach technicznych jest znacznie mniej studentów, niż w innych krajach europejskich. W Polsce tylko 14-17% osób studiuje na kierunkach technicznych, natomiast w krajach UE - 26%. Niemcy i Czesi na kierunkach technicznych mają 30% studentów, a Finowie blisko 40%.

Współczesny inżynier, niezależnie od specjalności, powinien posiadać:

 • solidne przygotowanie z przedmiotów podstawowych i technicznych,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się rysunkiem jako podstawową formą komunikowania się inżynierów,
 • umiejętność projektowania w wybranej dziedzinie wiedzy technicznej. Projektowanie jest podstawową formą pracy inżyniera,
 • umiejętność wykonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,
 • niezbędne umiejętności manualne do sprawnego posługiwania się narzędziami,
 • umiejętność korzystania z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji oraz komputerowych narzędzi w zakresie grafiki inżynierskiej,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 • wiedzę umożliwiającą właściwą ocenę społecznych, etycznych, psychologicznych i innych skutków działalności inżynierskiej.

Analiza ogłoszeń rekrutacyjnych umożliwiła zidentyfikowanie oczekiwań pracodawców co do zakresu wiedzy i umiejętności specjalisty logistyki:

 • umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy zespołowej i negocjacji, zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność wykorzystania technik obliczeniowych,
 • umiejętność planowania, wykorzystania czasu i podejmowania decyzji,
 • znajomość języków obcych i różnorodności kulturowej,
 • znajomość prawa gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • umiejętność posługiwania się systemami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce,
 • umiejętność ciągłego doskonalenia,
 • umiejętność diagnozy zagrożeń i wczesnego ostrzegania.

Istotą logistyki jest przepływ dóbr materialnych i towarzyszącej informacji. Są to działania wymagające dysponowania wieloma różnorodnymi środkami technicznymi.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 grudzień 2012 12:47

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj