Zaloguj się

Różne formy organizacji magazynowania w firmie - ile to kosztuje

  •  Ratajczak Jolanta,Redmer Adam
  • Kategoria: Edukacja

Formy organizacji magazynowania
Obecnie na świecie nie można znaleźć wyrobu, który na swojej drodze do klienta finalnego nie byłby choćby raz magazynowany. Z tego względu problem magazynowania jest obecnie niezwykle ważny, a jego formy realizacji są nieustannie rozwijane i ulepszane.


Ujmując kwestię magazynowania, najogólniej można wyróżnić dwie podstawowe formy jego organizacji: magazynowanie we własnym zakresie oraz magazynowanie zlecane na zewnątrz. Całość uzupełnia rozwiązanie mieszane, w ramach którego, dana firma częściowo zaspokaja swoje potrzeby magazynowe we własnym zakresie, częściowo zaś korzystając z zasobów zewnętrznych. "Częściowo" nie oznacza tutaj tylko podziału składowanych asortymentów pomiędzy magazyny w całości własne i magazyny w całości obce, ale na przykład samodzielną realizację procesów magazynowych w obiektach obcych.
Realizacja funkcji magazynowych we własnym zakresie oznacza wykorzystywanie własnych magazynów oraz organizowanie własnymi siłami realizowanych w nich procesów. Posiadanie własnego magazynu wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi, których przedsiębiorstwa wolą unikać, zwłaszcza obecnie, w dobie światowego kryzysu gospodarczego (nie chodzi tu tylko o dostępność środków inwestycyjnych, ale i niepewność jutra) oraz złożonymi decyzjami strategicznymi ze skutkami długoterminowymi (jak wybór lokalizacji magazynu, jego wielkości, zastosowanych technologii). Korzystanie z magazynu własnego jest także związane z ponoszeniem wysokich kosztów stałych utrzymania magazynu, niezależnych od skali przepływów magazynowych i ilości utrzymywanego w nim zapasu. Ponadto, własnego magazynu nie można "przenieść" z miejsca na miejsce w przypadku zmiany, zawężenia czy rozszerzenia obszaru działalności firmy.

Alternatywę dla magazynowania realizowanego we własnym zakresie stanowi wykorzystanie zasobów zewnętrznych. W tym zakresie istnieją dwie możliwości: wynajem obiektu / powierzchni magazynowej albo zakup usług magazynowych, odpowiednio od wyspecjalizowanych firm deweloperskich lub logistycznych, oferujących szeroki wachlarz powierzchni i / lub usług magazynowych.
Wynajem powierzchni magazynowej można rozumieć jako wynajem części (wydzielonej powierzchni, regałów, miejsc składowych) lub całości magazynu (obiektu) w określonej lokalizacji, o określonym standardzie na czas określony. Poprzez wynajem powierzchni magazynowej najemca jest w stanie uniknąć ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z budową własnego magazynu, ale i tak poniesie wszystkie koszty utrzymania magazynu, niezależnie od skali realizowanych działań magazynowych. W tym przypadku najemca zachowuje jednak dość dużą elastyczność wobec zmieniającego się obszaru swojej działalności. W razie potrzeby jest w stanie stosunkowo szybko (miesiące) zmienić lokalizację magazynu (nie oznacza to jednak, że zmiana taka jest prosta i bezkosztowa).

Zakup usług magazynowych jest możliwy od wyspecjalizowanych firm logistycznych typu 3PL lub 4PL ("trzeci i czwarty uczestnik logistyki"). Usługi magazynowe dotyczą przede wszystkim krótko- i długoterminowego składowania wyrobów (zarządzania zapasami), przyjmowania oraz wydawania wyrobów, formowania i rozformowywania jednostek ładunkowych, kompletacji przesyłek, przeładunku i sortowania, pakowania i przepakowywania przesyłek itp. Operatorzy typu 3PL i 4PL oprócz typowych usług magazynowych świadczą również usługi dodatkowe, obejmujące na przykład: etykietowanie towaru czy pobieranie należności od klienta. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów związanych z magazynowaniem, bowiem klient płaci za magazynowanie, obsługę towaru w takiej ilości, jaką zlecił operatorowi i za taki czas, w którym towar pozostaje u operatora. W tym przypadku klient nie ponosi kosztów inwestycyjnych. Teoretycznie też nie ponosi kosztów stałych utrzymania magazynu, lecz płaci stawkę za wynajem miejsca składowego lub 1 m kw. powierzchni w jednostce czasu (niekoniecznie jednak wyłącznie za wynajem wykorzystanego miejsca składowego czy wykorzystanej powierzchni, ale za minimalną liczbę miejsc czy minimalną wielkość powierzchni zakontraktowanej - co stanowi odpowiednik kosztu stałego). Zakup usług magazynowych pozwala skupić się klientowi na jego podstawowej działalności, a nie na organizacji od podstaw i obsłudze magazynów.

Ceny magazynowania
Firma wybierając pomiędzy magazynowaniem własnym a obcym (problem "do or buy"), musi w pierwszym przypadku oszacować potencjalne nakłady inwestycyjne i koszty takiego rozwiązania na przestrzeni od 5 do 10 lat naprzód. W drugim zaś przypadku powinna dokonać wyboru między wynajmem powierzchni magazynowej a zakupem usług magazynowych. Znaczenie ma tutaj nie tylko koszt, ale także potencjał organizacyjny klienta, czy w ogóle sam jest w stanie, czy powinien brać się za tego typu działania. Zwykle firmy korzystające z usług logistycznych, między innymi z usług magazynowania, dokonując wyboru operatora logistycznego kierują się wysokością ceny. Niższe ceny oraz udzielane rabaty przyciągają często klientów. Cena, którą oferuje usługodawca, zależy od wielu czynników i w praktyce ciężko dokonać porównania ofert między sobą ze względu na różny zakres świadczonych usług. Nieraz, przy tej samej nazwie usługi, zakres wykonywanych czynności może być różny. Trudno uchwytną cechą oferowanych usług jest jakość, definiowana jako stopień realizacji oczekiwań klienta, która ma także wpływ na cenę usługi. Cena zależy również od terminu realizacji usługi, serwisu posprzedażnego, zakresu gwarancji, usług dodatkowych, dostawcy, kompetencji usługodawcy, a także ryzyka. Podjęcie właściwej decyzji o zakupie usługi może nastąpić tylko wtedy, gdy właściwie zrozumiemy składniki ceny oraz gdy mamy świadomość, czego tak naprawdę potrzebujemy jako nabywca.
Obecnie na rynku usług magazynowych istnieją dwie podstawowe metody rozliczania usług magazynowych. Pierwsza z nich odnosi się do wynajmu powierzchni magazynowych, a druga do obsługi magazynowej jednostek ładunkowych. Cena wynajmu powierzchni magazynowych najczęściej podawana jest za okres miesiąca, choć umowy wynajmu konstruuje się zazwyczaj na okres dłuższy, nawet na kilka lat. Przykładowo, w okolicach Warszawy stawki czynszu za wynajem powierzchni magazynowych od 2003 roku do teraz wzrosły prawie dwukrotnie, zarówno dla magazynów klasy A, jak i B.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2010.

Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:38
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe