Logo
Wydrukuj tę stronę

Uwarunkowania i bariery w logistycznym wymiarze zarządzania kryzysowego

Polecamy! Uwarunkowania i bariery w logistycznym wymiarze zarządzania kryzysowego

Implementacja logistyki na gruncie zarządzania kryzysowego ma swoje źródło w rosnącej liczbie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym.

Wśród nich można wymienić między innymi w takie zdarzenia, jak katastrofa w Japonii (2011), huragan Katrina (2005), trzęsienie ziemi w Iranie (2003), atak na Word Trade Center (2001), pożary w Rosji (2010), poważna awaria w Viareggio we Włoszech (2009) i szereg innych zdarzeń, które pociągnęły za sobą olbrzymią liczbę ofiar i wywołały potężną skalę zniszczeń. W wyniku zmian klimatycznych, degradacji środowiska i szybkiej urbanizacji spodziewany jest dalszy wzrost liczby katastrof naturalnych i zwielokrotnienie ich intensywności w ciągu najbliższych 50 lat. Jak pisze W. Kitler, „cały paradoks w rozwoju ludzkości wyraża się tym, że im większy jest jego poziom, tym większy jest zakres sytuacji trudnych i niebezpiecznych, dotkliwie wpływających na wrażliwe dziedziny życia poszczególnych ludzi, grup społecznych, narodów, jak i całej społeczności międzynarodowej”. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę współczesnych zagrożeń, niepewne warunki prowadzenia działań i ograniczoną liczbę zasobów, priorytetowego znaczenia nabiera logistyka.

W literaturze obcojęzycznej znaczenie logistyki w zarządzaniu kryzysowym jest dynamicznie badane i rozwijane. Badania w tym zakresie prowadzone są między innymi w Hanken School of Economics in Finland, National Defence University of Finland, Fritz Institute in USA, Humanitarian Logistics Association in Kenya, Verbandes Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen in Berlin, The International Council of Voluntary Agencies Switzerland. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym definiowana jest jako „proces planowania, wdrażania i kontroli wydajności oraz efektywności przepływów zasobów osobowych, materialnych, finansowych i informacji z miejsca ich pozyskiwania lub magazynowania do finalnego odbiorcy, adekwatnie do pojawiających się informacji i wynikających z nich potrzeb, przy wykorzystaniu zarówno środków państwowych, jak i prywatnych”. W Polsce eksploracje w zakresie wykorzystania logistyki w bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym nie są jeszcze bardzo popularne, choć coraz częściej można znaleźć publikacje na temat. Analizy w tym zakresie prowadzą między innymi: E. Nowak, T. Pokusa, M. Duczmal, A. Szymonik, J. Szołtysek, K. Ficoń, M. Ciesielski, M. W. Jaroszyński.

Złożoność działań podejmowanych w zarządzaniu kryzysowym i rosnąca rola logistyki w tym zakresie stanowiły przyczynę podjęcia badań, których celem była identyfikacja uwarunkowań i ograniczeń w logistycznym podejściu do zarządzania kryzysowego. Przeprowadzone analizy literaturowe uzupełniono badaniami zrealizowanymi w 2011 roku w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego.

Artykuł zawiera 20540 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 6/2012

Ostatnio zmieniany w środa, 30 październik 2013 14:52
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny