Logo
Wydrukuj tę stronę

Atrybuty łańcucha dostaw - identyfikacja wartości logistycznej

Polecamy! Atrybuty łańcucha dostaw - identyfikacja wartości logistycznej

Jak pisze A. Szymonik, logistyka to zarządzanie łańcuchem dostaw, co tym samym wskazuje, że sam łańcuch dostaw jest wybranym elementem, który tworzy wartość dodaną poprzez jego właściwe kształtowanie i zarządzanie nim. Zarządzanie to racjonalne wykorzystanie zasobów pozostających w dyspozycji organizacji i jej relacje, a tym samym skoordynowanych ze sobą narzędzi zarządczych. Pojawia się owa racjonalność jako efektywność, skuteczność, sprawność, jakość i elastyczność procesów podejmowanych decyzji, przy czym najważniejszą z nich pozostają dwie: efektywność i elastyczność decyzji i działań.


Jeżeli mamy czym zarządzać - powinniśmy wiedzieć w jaki sposób - tak, by tworzyć efekty wymierne, przy małym nakładzie zasobów - i równocześnie w sposób elastyczny. Identyfikując strategie organizacji typujemy rozwiązanie proponowane przez M.E. Portera - oparte na dyferencjacji lub koncentracji i/lub przewadze kosztowej, problem jednak polega na tym, że w niewielkim tylko stopniu, czasowo możemy te strategie ze sobą łączyć - ale i zasadniczo - robić to w taki sposób, by zachować elastyczność działania, przy wystarczająco dużej liczbie stopni swobody. Skoro zatem podstawy podstaw wprowadzających do tematu zostały przedstawione - zajmiemy się identyfikacją strukturalną i koordynacyjną łańcucha, i poprzez jego typowane atrybuty określimy opcje tworzenia wartości w systemie jaki tworzy.

Atrybuty łańcucha dostaw
Atrybuty łańcucha tworzą samoistną sieć interpretacyjną wartości przez siebie tworzoną. Do identyfikacji łańcucha możemy podchodzić poprzez poziom horyzontalny i wertykalny, tworząc pewnego rodzaju siatkę, z drugiej zaś strony oceniać go poprzez strukturę i funkcje koordynacyjne w tej strukturze realizowane. Strategie łańcuchów dostaw kształtują się pod silnym wpływem dwóch powszechnie znanych zjawisk: customalizacji i globalizacji. Customalizacja wiąże się z naturą popytu. Z kolei globalizacja dotyczy zarówno warunków produkcji (w tym charakterystyki produktu) jak i natury popytu, co powinno być analizowane poprzez podejście strukturalne i koordynacyjne w budowie łańcucha.
Podejście strukturalne wiąże się z koniecznością identyfikacji struktur klasterowych i sieciowania, a to z kolei ma wymierny wpływ na ocenę koordynacji działań punktu modalnego w sieci. Innymi słowy podejście strukturalne odnosi się do struktury sieci w obszarze co-opetition i tworzy tym samym wzorzec koordynacyjny i relacyjny pomiędzy ogniwami, co ma wymierny wpływ na opcje tworzenia wartości. W pewnym zakresie powyższe można odnieść do nasycenia skupień i ich wartości poprzez analizę deglomeracji i aglomeracji.

Artykuł zawiera 10715 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 maj 2016 16:20
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania