Logo
Wydrukuj tę stronę

Oznaczanie jednostek transportowych etykietą logistyczną

Etykieta logistyczna jest jednym z podstawowych narzędzi, stosowanych do oznaczania i monitorowania przepływu ładunków - jednostek transportowych. Informacje umieszczone na etykiecie są przedstawiane w formie tekstu czytelnego wzrokowo oraz w postaci zakodowanej z pomocą kodu EAN/UCC-128. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat zasad stosowania etykiet na jednostkach logistycznych: klik...
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny