logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka - "modna moda" czy potrzeba czasu? - cz. 6

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Artykuł wziął udział w IV edycji konkursu „Piórem logistyka.”

Przedmiotem dystrybucji jest przemieszczanie wytworzonych w procesie produkcyjnym materiałów, półproduktów czy wyrobów gotowych do odbiorców lub miejsc finalnej konsumpcji. Celem logistyki dystrybucji jest zatem dostarczenie finalnemu odbiorcy właściwych towarów we właściwym miejscu i czasie oraz we właściwej ilości i jakości, jednocześnie zachowując przy tym minimalne koszty logistyczne.

Podsystem logistyki dystrybucji jest ogniwem łączącym sferę produkcji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem zewnętrznym (sferą konsumpcji), a jego zadaniem jest wypełnienie luk towarami dzielącymi obydwie sfery. Wymaga to ciągłego śledzenia przez służby logistyczne przedsiębiorstwa przepływu towarów, materiałów i wyrobów gotowych z miejsc wytworzenia (magazynowania) bezpośrednio na rynek, do użytkowników lub konsumentów.
W każdej sferze działalności przedsiębiorstwa powstawiają odpady. W ich zagospodarowaniu uczestniczy podsystem logistyki wtórnej (recyrkulacji odpadów). Obejmuje on procesy transportu, składowania i przeładunki odpadów, a także procesy logistyki ich utylizacji.
Obecnie najwyższą formą systemowego podejścia w logistyce zintegrowany łańcuch logistyczny.

Łańcuch logistyczny jako najwyższa forma rozwiązań systemowych w logistyce.

Logistyczne łańcuchy dostaw to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncepcji w dzisiejszej logistyce. Przez ostatnie kilka lat architektura łańcuchów dostaw ulegała znacznym przeobrażeniom. Łańcuch jako nowoczesne systemowe rozwiązanie pozwala na opracowanie strategii działalności firmy. Jest zasadniczą formą systemu logistycznego tworzących jego wewnętrzną strukturę i wykracza poza jego granice. Staje się tym samym wyznacznikiem jakościowym dla firmy. Właściwe zaprojektowanie i monitorowanie sekwencji zdarzeń, jakie zachodzą od momentu pozyskania zasobu logistycznego do chwili jego dostarczenia w formie produktu logistycznego potencjalnemu klientowi, pozwala na harmonijne sterowanie przepływami, błyskawiczną reakcję na konflikt oraz analizę zjawisk, jakie w nim zachodzą. Wymaga ona od menedżerów logistyki systemowego podejścia, które pozwala na racjonalne zarządzania przepływami fizycznymi, finansowymi, informacyjnymi, które towarzyszą zjawiskom zachodzącym w różnych fazach życia produktu logistycznego.

Właściwie zaprojektowany łańcuch dostaw powinien umożliwić racjonalne pozyskanie zasobu, określanego mianem logistycznym, a następnie przetworzenia na produkt lub usługę logistyczną i dostarczenie klientowi w taki sposób, aby spełnione były jego oczekiwania. W takim układzie łańcuch logistyczny należy traktować jako określoną filozofię i postrzegać w różnych aspektach, ukierunkowaną na poprawę wyniku ekonomicznego w przedsiębiorstwie.
Ze względu na charakter działalności firmy (produkcyjny, usługowy, handlowy i inne) łańcuchy dostaw różnią się między sobą. Nie ma dwóch firm, które miałby identyczne łańcuchy dostaw. Wynika to z faktu, że firmy funkcjonują w określonym otoczeniu i do niego dostosowują swój łańcuch dostaw. Przyjmując jednak ogólne kryterium klasyfikacyjne ze względu na formę wykorzystania, .łańcuchy logistyczne można podzielić na łańcuchy o charakterze zewnętrznym (endogeniczne łańcuchy dostaw) i wewnętrznym (egzogeniczne łańcuchy logistyczny).

Egzogeniczny łańcuch logistyczny to zbiór powiązań (pionowych i poziomych) zachodzących wewnątrz sfer logistycznych przedsiębiorstwa umożliwiający sprawne sterowanie zdarzeniami, które zachodzą w poszczególnych systemach logistycznych (zaopatrzeniowym, produkcyjnym i dystrybucyjnym) przedsiębiorstwa. Swoim zasięgiem wewnętrzny łańcuch logistyczny może przenikać do innych sfer działalności firmy. Kluczową i ważną dla niego cechą jest sprawne połączenie z zewnętrznym łańcuchem dostaw. [10]

Endogeniczny łańcuch dostaw to sieciowy zespół połączeń najczęściej sieciowych, posiadających wielowarstwową architekturę, która umożliwia śledzenie zasobów i produktów logistycznych w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. Poszczególne ogniwa łańcucha dostaw muszą być tak zaprojektowane, aby umożliwiały sprawne mapowanie procesów, jakie w nim zachodzą. Cechą charakterystyczną powinna być jego funkcjonalność oraz długość.

Globalizacja problemów w logistyce wymusiła wprowadzenie kryterium długości łańcuchów dostaw. W praktyce spotykamy łańcuchy o charakterze: lokalnym (mikro), branż, sektorów (mezo), narodowe (makro) oraz eurołańcuchy i łańcuchy globalne. Wybór długości łańcucha zależy od wielkości przedsiębiorstwa, możliwości finansowych firmy i zasięgu działania. W praktyce największą korzyść odnoszą firmy, które wykorzystują łańcuchy dostaw o największym zasięgu. Ugruntowany rynek konsumenta sprawia, że w praktyce sukcesy na rynku odnoszą firmy korzystające z globalnego łańcucha dostaw. Możliwe jest to poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających śledzenie przepływu dóbr i informacji o zdarzeniach, jakie zachodzą w globalnym łańcuchu dostaw.

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 maj 2006 14:47

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w…

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w Polsce

Koncern rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw. Właśnie...

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz…

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz rozwoju logistyki

Dwie z największych spółek Skarbu Państwa: PKP S.A. i Poczta Polska S.A. podpisały list intencyjny...

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj