logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka - "modna moda" czy potrzeba czasu? - cz. 7

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Artykuł wziął udział w IV edycji konkursu „Piórem logistyka.”

Ile logiki jest w logistyce, czyli krótkie podsumowanie
Rozwój nauki oraz jej powiązanie z praktyczną działalnością może zaistnieć jedynie poprzez ciągłe rozszerzanie i doskonalenie różnych obszarów wiedzy, do których między innymi należy logistyka. Inwestowanie w wiedzę staję się dziś najlepszą drogą do osiągania wszelkich sukcesów w różnych dziedzinach życia. Zmiany w środowisku biznesowym końca XX wieku wymusiły na naukowcach i menedżerach poszukiwanie nowych wyzwań dla przedsiębiorstw i firm, które w nowym stuleciu chcą zająć znaczące miejsce na rynku o wzrastającej konkurencyjności. Dynamika zmian jakie zaszły i zachodzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprawiła, że swoim zakresem objęły one działalność logistyczną. Logistyka jako teoria i praktyka działalności przedsiębiorstw w ostatnim pięćdziesięcioleciu swojej działalności uległa przeobrażeniom. Kierunki zmian w działalności logistycznej, determinowane były przede wszystkim innowacjami technicznymi, jakie wkraczają w nasze codzienne życie. Związane są one bezpośrednio z nowinkami, które zmierzają do poprawy i efektywniejszego funkcjonowania firmy we wszystkich obszarach, w tym również w obszarze działalności logistycznej.

Sytuacja na rynkach światowych i europejskich w obszarach działalności logistycznej w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie. Wśród tradycyjnych koncepcji zarządzania logistycznego, do których należy: Just-in-Time, KANBAN, pojawiają się nowe. Zarządzanie przez jakość, Lean Production, Lean Management, Lean Manufacturing, Outsourcing, Reengineering, Benchmarking, Time Compression Management (zarządzanie w warunkach ograniczonego zasobu czasu), Fast Cycle Response (zarządzanie zmiennym cyklem produkcyjnym), Just for You - JFY, Make or Buy, Mass Logistic Customization i inne wymuszają stworzenie jednokryterialnej współzależności między zarządzaniem a logistyką. W praktyce wywołuje to konieczność wypracowania nowego podejścia i opracowania nowych koncepcji logistycznych.

Autorzy w pracach prześcigają się we wprowadzeniu nowych koncepcji logistycznych. Niezależnie jednak od ilości nowych koncepcji logistyka zawsze pozostanie na straży logicznych rozwiązań, które w praktyce przynoszą maksymalizację zysku, minimalizację kosztów i zadowolenie klienta.

Logistyka jako teoria i praktyka wyrosła na gruncie teorii systemów. Swoimi korzeniami sięga wojskowości. Dogłębna analiza wskazuje duże powiązania między teoretycznym ujęciem systemu a praktycznymi rozwiązaniami w systemach logistycznych. Logistyka korzysta z dorobku naukowego innych nauk, takich jak: teoria organizacji zarządzania, cybernetyka, ekonomia. Jako dziedzina wiedzy zmierza ponad podziałami organizacyjnymi przedsiębiorstw ku ich integracji. Kształtuje w ten sposób wielowymiarowe sieciowe łańcuchy logistyczne, które tworzą infrastrukturę procesów logistycznych. Rozpatrywana jako system działania tworzy systemy logistyczne.

W podsumowaniu można pokusić się o systemową definicję logistyki.

Logistyka to dział wiedzy, rozpatrywany w aspekcie teorii i praktyki jako system działania zajmujący się racjonalnym zarządzaniem przepływów dóbr materialnych i niematerialnych – traktowanych jako zintegrowane łańcuchy logistyczne - od miejsc ich pozyskania do miejsc ich konsumpcji oraz towarzyszących im informacji - określanej mianem informacji logistycznej – nadając im logistycznej wartości dodanej.
Autor zdaje sobie sprawę z niedoskonałości proponowanej definicji, ale ma nadzieję że stanie się ona podstawą do szerszej dyskusji.

Literatura

 1. Abt S., Systemy logistyczne gospodarowaniu, AE, Poznań 1996.
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 3. Ficoń K., Zarys mikrologistyki, Wyd. BEL Studio, Warszawa - Gdynia 2004.
 4. Hejduk K. J. (pod red): Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2004, s. 7-8, 88-90.
 5. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 6. Konieczy J., Inżynieria systemów działania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 7. Michlowicz E., Podstawy logistyki przemysłowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2002.
 8. Wojciechowski A., System śledzenia zasobów logistycznych w NATO, „Logistyka” 2003, nr 5, s. 41-43.
 9. Wojciechowski A., Ewolucja koncepcji zarządzania wyzwaniem dla logistyków, [w:] Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji „Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego po wejściu do Unii Europejskiej: Zmiany w dostosowaniu Polski do standardów unijnych”, ATH, Bielsko-Biała 2005.
 10. Włudyka S, Wojciechowski A., Konsolidacja procesów w łańcuchach logistycznych [w:] VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005, s. 731-734.
</
Ostatnio zmieniany środa, 25 lipiec 2007 13:23

Newsletter

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w…

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w Polsce

Koncern rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw. Właśnie...

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz…

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz rozwoju logistyki

Dwie z największych spółek Skarbu Państwa: PKP S.A. i Poczta Polska S.A. podpisały list intencyjny...

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj