logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyka odpadów wielkogabarytowych

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Gospodarka wszelkimi odpadami stałymi, ze względu na możliwy negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, jest jednym z najważniejszych problemów początku XXI w. Obecnie deponowanie jakichkolwiek odpadów na składowiskach powinno być ostatecznością oraz ostatnim ogniwem w logistycznym ciągu utylizacji i likwidacji odpadów.
W każdym gospodarstwie domowym poza stałymi odpadami komunalnymi codziennymi, które mogą być łatwo zagospodarowane, powstają odpady wielkogabarytowe. Zaliczyć do nich należy zbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz elektroniczny. Odpady wielkogabarytowe są w krajach Unii Europejskiej spalane w odpowiednich instalacjach lub deponowane na składowiskach. W Polsce konieczne staje się wprowadzenie nowoczesnego systemu logistycznego dla zbiórki oraz przetwarzania tego typu odpadów. W wyniku przeprowadzonych przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski wieloletnich obserwacji, badań i rekonesansów terenowych, opracowany został model logistyki odpadów wielkogabarytowych. Należy podkreślić, że ze względu na uwarunkowania ekonomiczne nie jest możliwe wprowadzenie i stosowanie takich samych rozwiązań, jak w Zachodniej Europie. W Polsce produkt krajowy brutto na osobę wyniósł w 2003 r. 5486 USD, a w Niemczech 29 092 USD.
Logistyka zbierania odpadów wielkogabarytowych
Od kilku lat prowadzona jest w Poznaniu zbiórka odpadów wielkogabarytowych przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Początki zbierania rzeczy to ostatnie lata XX w., a znacząca działalność ma miejsce od 2000 r. Obecnie dalsze prowadzenie zbiórki staje się bardzo trudne, ponieważ występują 2 problemy. Pierwszy z nich to szeroko rozumiane zagadnienia logistyki zbiórki, a drugi to pozbywanie się przez wiele osób masy nie nadającej się w dniu dzisiejszym do gospodarczego wykorzystania. W odpadach wielkogabarytowych, zbieranych przez podopiecznych Fundacji, w ostatnich latach znajduje się przeciętnie:

• 50% mebli i innych wyrobów w stanie nie nadającym się do dalszego użytku
• 20% zostaje wykorzystanych w obiektach noclegowych Fundacji
• 15% zostaje sprzedanych
• 15% zostaje sprzedanych po dokładnej renowacji.

Opracowana w wyniku badań logistyka zakłada podział odpadów wielkogabarytowych na 2 typy. Na małe, które mogą zostać przez ludność transportowane samodzielnie oraz duże lub wiele małych. W tym drugim przypadku transport odbywałby się inaczej niż dziś, na 3 sposoby:
a. podstawienie poprzedniego dnia wieczorem pojemnika o objętości od 20 m3 i -
na życzenie osób pozbywających się zbędnych rzeczy - załadunek do niego odpadów wielkogabarytowych w kolejnym dniu przez specjalną grupę pracowników Fundacji,
b. na życzenie osób pozbywających się zbędnych rzeczy, zbiórka odpadów w godzinach popołudniowych przez pracowników Fundacji z wykorzystaniem samochodu posiadającego HDS, co umożliwi podniesienie dużych i ciężkich obiektów,
c. tak, jak obecnie, istniałaby możliwość podstawienia pojemnika na kilka dni, o dużej objętości, przeznaczonego do odpadów wielkogabarytowych i samodzielny załadunek.
W dwu pierwszych przypadkach, odpady wielkogabarytowe wynoszone z pomieszczeń i załadowywane są przez podopiecznych Fundacji.
Samochody specjalistyczne wraz z pojemnikami są własnością dużego podmiotu gospodarczego, zajmującego się wywozem odpadów. Takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone, ponieważ umożliwia jednoczesną zbiórkę przez kilka brygad. Należy podkreślić, że obecnie żadnej organizacji nie stać na zakup kilku samochodów specjalistycznych i pojemników za kilka milionów złotych. Istotnym elementem jest także konieczność posiadania stosownych zezwoleń na zbieranie i transport odpadów, które są wymagane przez obowiązujące akty prawne.
Zebrane rzeczy zostają przetransportowane na specjalny plac – centrum segregacji. Tam każda zbędna masa podlega zważeniu. Kolejna grupa pracowników fundacji zajmować się będzie segregacją na dwie grupy:
1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który następnie zostanie przetransportowany do specjalistycznych centrów rozbiórki,
2. pozostałe meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, które zostaną poddane dalszej segregacji.
Następnym działaniem będzie kolejna, bardzo dokładna segregacja wykonana przez inną, wyspecjalizowaną grupę osób z fundacji. W jej wyniku powstaną cztery grupy odpadów wielkogabarytowych.
W pierwszej znajdzie się złom metali żelaznych i kolorowych. Trafi on do punktów przetwarzania złomu, które powinny być wyposażone w młyny strzępiarki, umożliwiające jednoczesne oddzielenie złomu metali żelaznych, kolorowych oraz frakcji lekkiej.
Takie działanie pozwoli na znaczne zmniejszenie objętości złomu. Drugą grupę stanowić będą meble mające cechy zabytkowe. Poddane zostaną pod kierunkiem specjalistów ręcznej, dokładnej renowacji przez kolejną grupę osób z fundacji. Następnie mogą zostać sprzedane. Trzecia grupa to meble w dobrym stanie, nadające się do dalszego użytkowania. Część rzeczy zostanie wykorzystana w ośrodkach, które zapewniają pomoc i noclegi osobom w trudnej sytuacji życiowej. Inne meble z tej grupy mogą w niewysokich cenach zostać sprzedane osobom zainteresowanym.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 wrzesień 2006 14:32
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

W zeszłym roku Hussar Transport S.A. zrealizowała aż 84% międzynarodowych przewozów. Spółka przeprowadziła analizę struktury...

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych do Hamburga

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych do Hamburga

10 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 12 zasili flotę hamburskiego operatora transportu publicznego HOCHBAHN. Zgodnie...

Logistyka i handel w oczekiwaniu na Brexit

Logistyka i handel w oczekiwaniu na Brexit

Jak będzie wyglądała wymiana handlowa między UE i Wielką Brytanią po Brexicie, co z procedurami...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj