logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ pleśni na jakość nadruków kodów kreskowych na termotransferowych etykietach logistycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Stosowane w łańcuchu magazynowo - transportowym etykiety logistyczne pełnią znaczącą rolę w przemieszczaniu dóbr. Zapewniają pełną identyfikację przesyłki oraz usprawniają pracę we wszystkich ogniwach dostaw łańcucha logistycznego.
Etykieta, będąca integralną częścią opakowania, ulega narażeniom klimatycznym podczas transportu i magazynowania, szczególnie w przypadkach dostaw do krajów z klimatem tropikalnym mokrym. Zarówno wysoka temperatura, jak i wilgotność powietrza, stanowią warunki sprzyjające rozwojowi pleśni na powierzchni etykiet, powodując zmiany w nadrukach kodów.
Zmiany optyczne kodu kreskowego dotyczą głównie:

• zmian kontrastu (tło, kreski)
– pociemnienie, przebarwienie tła,
– utrata bądź wzrost intensywności barwy kresek
• pojawieniu się przerw w ciągłości kresek
• zmniejszeniu ostrości krawędzi kresek.

Natomiast zmiany wymiarowe kodu to przede wszystkim:
• pocienienie lub pogrubienie kresek.

Powyższe zmiany mogą prowadzić do utraty podstawowych funkcji informacyjnych etykiet logistycznych. Podjęte badania mają na celu określenie wpływu mikroflory powietrza, głównie pleśni Aspergillus niger i Rhizopus nigricans, na jakość nadruków kodów kreskowych na etykietach logistycznych w symulowanych warunkach klimatu tropikalnego mokrego.
Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły samoprzylepne etykiety logistyczne wykonane z papieru matowego. Na etykietach znajdowały się trzy rzędy kodów kreskowych EAN/UCC-128 nadrukowane metodą termotransferową. Do zakażenia etykiet wykorzystano pleśnie Aspergillus niger i Rhizopus nigricans. Etykiety zakażone zarodnikami tych pleśni wraz z etykietami nie zakażonymi (próby zerowe), umieszczono w jednym pomieszczeniu, w trzech komorach klimatycznych typu "Mytron". Przez okres 2, 4, 6, 8 tygodni pobierano jednorazowo po 4 sztuki etykiet zakażonych A. niger, zakażonych R. nigricans, oraz nie zakażonych.
Pobrane etykiety poddawano ocenie organoleptycznej w celu określenia zmian widocznych dla oka, a następnie oceniano jakość kodów kreskowych za pomocą weryfikatora stacjonarnego Autoscan II. Ocenie podlegały następujące parametry:

• ogólna możliwość zdekodowania symbolu:
– symbol przeszedł – komunikat: symbol in spac,
– symbol nie przeszedł – komunikat: symbol out spac,
• charakterystyka właściwości optycznych symbolu:
– względnego kontrastu nadruku (PCS),
– odbicia światła od spacji (Rl),
– odbicia światła od kresek (Rd),
• analiza wymiarowa symbolu z wyznaczeniem

Kody kreskowe były weryfikowane przez urządzenie w trzech różnych miejscach nadruku - podczas weryfikacji wstępnej (przed zakażeniem etykiet), jak i podczas weryfikacji po 2, 4, 6 i 8 tyg. przechowywania. Należy stwierdzić, że weryfikacja wstępna wykazała wysoką jakość nadruków wszystkich badanych etykiet.
Warunki badań
1. Klimatyczne warunki badań (jednakowe dla wszystkich badanych etykiet (prób):

• temperatura 38+– 2ºC
• wilgotność względna powietrza 90+– 5%
• oświetlenie sztuczne, włączane sporadycznie.

2. Mikrobiologiczne warunki Badań przedstawiono w tabeli 1. Badanie wykonano metodą sedymentacyjną Kocha przed umieszczeniem zakażonych próbek w komorach klimatycznych oraz w trakcie badań -
po 8 tygodniach przechowywania.
Działanie temperatury 38+-2 °C i wilgotności względnej powietrza 90+-5% nie wpłynęło znacząco na jakość nadruków kodów kreskowych na etykietach. Zmiany procentowe średnich badanych parametrów kodów kreskowych obrazują wykresy 1-2, gdzie spadek bądź wzrost wartości oznaczanego parametru zastąpiony został odpowiednio wartościami, które informują o tym, jaki procent stanowi dana wielkość w stosunku do wartości początkowej (weryfikacji wstępnej wynoszącej 100%).
Analizując zmiany wartości czterech współczynników charakteryzujących jakość nadruków kodów kreskowych można stwierdzić, że największe różnice obserwuje się w 4 tygodniu przechowywania, w zakresie średniej odchyłki szerokości kreski - ABD i współczynnika odbicia światła od spacji - Rl. Widoczne jest tu minimalnie, aczkolwiek największe pogrubienie szerokości kreski wraz z pociemnieniem tła.
Nie można wysunąć jednoznacznych wniosków co do współczynnika Rd, ze względu na jego zmienną tendencję. Natomiast współczynnik PCS zmieniał się w zależności od zmian współczynników Rd i Rl. Kody we wszystkich analizowanych rzędach były czytane przez weryfikator, co świadczy o wysokim kontraście nadruku badanych prób. Również ocena wzrokowa badanych etykiet nie wykazała żadnych zmian w nadrukach kodów kreskowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 1/2006.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 październik 2006 12:53
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

W mijającym roku cyberataki spędzały szefom firm sen z powiek. Największe z nich były ukierunkowane...

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe startuje z budową pierwszego centrum logistycznego w Białymstoku. Nowa lokalizacja dewelopera - Panattoni...

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wybrano firmę, która odpowiedzialna będzie za wykonanie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj