logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Formy koordynacji rynkowej - badania rynku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Trwające od ponad piętnastu lat procesy przekształceń gospodarki polskiej spowodowały zauważalne zmiany we wszystkich branżach. Należy podkreślić, że obecnie obserwowane procesy zachodzące w branżach nie tylko w kraju, ale również za granicą, dotyczą wielu zagadnień szczegółowych, które mogą świadczyć o przydatności prowadzenia badań z zakresu różnych form koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw. Przykładowo można wymienić tutaj takie czynniki jak: przemiany własnościowe, uwarunkowania i uregulowania prawne, demonopolizacja i liberalizacja handlu, deregulacja i regionalizacja prowadząca do powstania rynków lokalnych, fuzje i alianse polskich firm z zagranicznymi inwestorami czy potrzeba ścisłej współpracy w obliczu wciąż narastającej konkurencji.

Przekształcenia w gospodarce narodowej wymuszają powstanie nowych form relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Nie wystarczą obecnie jedynie czysto rynkowe transakcje kupna - sprzedaży, lecz w celu zaistnienia na rynku i możliwości przetrwania potrzebne są różne, bardziej zaawansowane formy koordynacji rynkowej. W czasach, gdy nie istniały zintegrowane łańcuchy dostaw, relacje pomiędzy firmami były uzależnione od zasad podaży i popytu, co w rezultacie prowadziło do swoistej koordynacji zachowań producentów i konsumentów za pośrednictwem mechanizmu cen. Obecnie mechanizm cen nie jest jedynym i wystarczającym warunkiem istnienia firm na danym rynku. Baczniej zaczęto przyglądać się relacjom zachodzącym pomiędzy firmami, stopniem zaangażowania i zależności, poziomu konfliktów i możliwości ich rozwiązywania.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz fakt, że ocena różnych form koordynacji rynkowej nie była jeszcze przedmiotem systematycznych badań, właściwym wydaje się wybór firm produkcyjnych, widocznych na rynku (należących do różnych branż, między innymi farmaceutycznej, budowlanej i spożywczej), stanowiących najczęściej główne ogniwo w łańcuchach dostaw, jako próby badawczej. W przeprowadzonych badaniach ankietowych w listopadzie ubiegłego roku, 80 firm produkcyjnych, widocznych na rynku z różnych branż, działających na terenie województwa wielkopolskiego, zostało poproszonych o udzielenie opinii na temat relacji badanych firm jako dostawców półfabrykatów, czy gotowych elementów z firmą - odbiorcą; analizowano różne opinie na temat relacji badanych firm jako odbiorców oraz poziom współpracy, zaangażowania, zaufania oraz konfliktu pomiędzy firmami i możliwości jego rozwiązywania. Interpretacja wyników badań ankietowych w tym artykule dotyczyć będzie czynników współpracy, w tym zaufania, zaangażowania, współpracy i konfliktu. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku opinii odnoszących się do dostępu i zaangażowania partnerów w łańcuchu dostaw respondenci uważają, że wszystkie opinie są istotne (w tym największą liczbę wskazań uzyskała opinia związana z lojalnością i wiarą w swojego handlowego partnera). Dla respondentów ważny jest zarówno dostęp do wiedzy i doświadczenia swoich partnerów w zarządzaniu logistycznym oraz ich lojalność, a także zaangażowanie i dyskusje odnośnie nieporozumień, wzmagające moc związku.

Najmniej istotna okazała się opinia związana z dostępem do zasobów finansowych partnera. Wynika z tego jeden bardzo ważny wniosek, który wskazuje, że w dążeniu do większej integracji partnerów i zarazem procesów gospodarczych w łańcuchu dostaw ważniejsza jest lojalność i zaufanie niż wzajemna pomoc materialna. Wyniki związane ze współpracą producentów jako dostawców do kolejnych ogniw łańcucha dostaw wskazują, że bardzo istotne jest dla nich fachowe i dobre wykonywanie działań, by móc w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby swoich klientów. Można powiedzieć, że rośnie poczucie wśród producentów jako dostawców do sieci detalicznej, związane z podwyższaniem poziomu obsługi klienta i oferowaniu jak najlepszych produktów. Nie bez powodu większość literatury z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw poświęconych jest właśnie obsłudze klienta.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2007.
Ostatnio zmieniany wtorek, 24 kwiecień 2007 11:54
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

W mijającym roku cyberataki spędzały szefom firm sen z powiek. Największe z nich były ukierunkowane...

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, startuje z budową pierwszego centrum logistycznego w...

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wybrano firmę, która odpowiedzialna będzie za wykonanie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj