logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Infrastruktura w przechowywaniu towarów - cz. 2

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej technologii, z którą wprost związana jest infrastruktura procesów magazynowania. Jednym z jej elementów są urządzenia magazynowe, które - podobnie jak budowle magazynowe - odgrywają ważną rolę w przechowywaniu towarów.

Urządzenia magazynowe
Do urządzeń magazynowych, posiadających wpływ na warunki przechowywania w procesach magazynowania, zaliczyć należy:
• urządzenia do składowania
• urządzenia klimatyzacyjno - wentylacyjne
• urządzenia ochrony przeciwpożarowej
• urządzenia zabezpieczenia.

Urządzenia do składowania. Są to urządzenia, których rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia układanie, opieranie bądź zawieszanie przechowywanych w magazynie towarów. Podział urządzeń do składowania na grupy i typy określony został w normie PN-78/M-78330 Urządzenia gospodarki magazynowej. Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole. Na podstawie cech użytkowych urządzenia do składowania dzieli się na następujące grupy:
• regały
• stojaki
• wieszaki
• podkłady
• zasieki
• urządzenia specjalizowane.
Poszczególne grupy urządzeń na podstawie ich cech użytkowych dzieli się na typy. Schemat ogólnego podziału urządzeń do składowania przedstawiono na rys. 1.

Regały. Regały to urządzenia o budowie przestrzennej wielopoziomowej, przeznaczone do składowania zapasów bezpośrednio na ich elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych regałów stałych lub przejezdnych. W grupie regałów wyróżnia się następujące typy regałów: stałe, przejezdne i specjalizowane. Regały stałe to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne, niezwiązane lub związane z podłożem, na którym zostały ustawione, zachowują stałe położenie podczas procesu składowania asortymentów. Schemat podziału regałów stałych pokazano na rysunku 2.

Rozróżnia się regały stałe:
• wolno stojące - montowane niezależnie od konstrukcji budowli magazynowej
• wsporcze (samonośne) - oprócz przeznaczenia do składowania pełnią również funkcję konstrukcji nośnej dla budowli magazynowej (przykład na rysunku 3).
Ze względu na budowę (konstrukcję), regały stałe - zarówno wolno stojące jak i wsporcze - podzielić można na regały stałe:
• ramowe - regały, których budowa charakteryzuje się układem ramowym zmontowanym z powtarzających się elementów
• wspornikowe - regały, których budowa charakteryzuje się układem powtarzających się słupów z ramionami lub podporami wspornikowymi.
Ze względu na miejsce do składowania asortymentów można wyróżnić regały stałe ramowe:
• bezpółkowe, w których jednostki ładunkowe składowane są bezpośrednio na poprzeczkach nośnych będących elementami ramowej konstrukcji urządzenia; na ogół obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego (rysunek 4)
• półkowe, w których zapasy układane są na półkach stałych lub wysuwnych, a ich obsługa w zależności od rodzaju i masy ładunków realizowana jest ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego (rysunek 5)
• bezpółkowo - półkowe, w którego pewnej części jednostki ładunkowe składowane są na poprzeczkach nośnych, a w pozostałej na półkach; najczęściej obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego
• przepływowe, w których jednostki ładunkowe przemieszczają się (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) po bieżniach nośnych i na nich odbywa się ich składowanie.

W praktyce regały stałe ramowe bezpółkowe, półkowe oraz bezpółkowo - półkowe mogą występować jako: jednorzędowe jednostronne lub dwustronne, bądź dwurzędowe. Natomiast regały stałe ramowe przepływowe występować mogą jako:
• grawitacyjne, obsługiwane - ręcznie (rysunek 6), - przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego (rysunek 7),
• z napędem wymuszonym, obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego, obecnie bardzo rzadko wykorzystywane w praktyce
• z napędem częściowo wymuszonym, obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego (z angielskiego nazywane „push - back”) - rysunek 8.


Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2007.

Ostatnio zmieniany środa, 02 maj 2007 16:36
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Inteligentny port

Inteligentny port

Na początku kwietnia br. w Porcie Rotterdam - największym europejskim porcie morskim - rozpoczęła się...

Bridgestone weźmie udział w międzynarodowej misji eksploracji kosmosu z agencją…

Bridgestone weźmie udział w międzynarodowej misji eksploracji kosmosu z agencją JAXA i firmą Toyota

Firma Bridgestone Corporation, Japońska agencją kosmiczną (JAXA1) i firma Toyota Motor Corporation (Toyota) wezmą udział...

Polski DHL Express z najbezpieczniejszymi obiektami - kolejna jednostka otrzymuje…

Polski DHL Express z najbezpieczniejszymi obiektami - kolejna jednostka otrzymuje certyfikat TAPA

Międzynarodowe centrum logistyczne DHL Express we Wrocławiu otrzymało certyfikat najwyższego stopnia bezpieczeństwa TAPA A.

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj