logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Strategie wielkich operatorów logistycznych

  • Kategoria: Logistyka
  • Napisane przez  Bologna Sergio,Bąk Monika [współprac.],Borkowski Przemysław [współprac.]
  • środa, 02, styczeń 2008 11:31
  • Wydrukuj
  • Tekst
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozwój rynku logistycznego
W ub. r. ukazała się 11 edycja corocznego studium „2006-Third Party Logistics”. Stwierdzono w niej, że połowa z około 370 mld USD całkowitych wydatków logistycznych była w 2005 roku udziałem zewnętrznych firm usługowych. Głównymi czynnikami przemawiającymi za wyborem operatorów oferujących zintegrowane usługi logistyczne (3PL, Third Party Logistics) i za wyborem konkretnego usługodawcy, były cena i jakość, podczas gdy proponowane usługi dodatkowe wydawały się mieć mniejsze znaczenie. Spośród najbardziej znaczących wyzwań, przed którymi stoją współcześni menedżerowie logistyki, najistotniejsza wydaje się kontrola kosztów, następnie dostępność danych i ich precyzja, a dopiero później rozważa się zmiany w wymogach stawianych usługom, zatrzymanie wykwalifikowanego personelu i niezawodność transportu (sprzętowa i usługowa), szybkość przemieszczania i redukcję czasu operacji.

Aby sprostać wyzwaniom rynku, firmy logistyczne inwestują w aktywa, technologię informacyjną (ang. information technology, IT) i wiedzę specjalistyczną. Dzieje się to w warunkach, gdy pierwszym czynnikiem wyboru po stronie konsumenta pozostaje cena. Z tego względu koncentracja operacji i korzyści skali stają się niezbędnym elementem działania. Kluczowym wyzwaniem dla sektora 3PL w przyszłości będzie więc właściwe zarządzanie i innowacyjność. Wzrastająca kompleksowość zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw zmusi dostawców usług, by skupili się w większym stopniu na wprowadzaniu technologii IT. Wydaje się, iż bliska współpraca między podmiotami na rynku logistycznym w takich warunkach jest niezbędna dla prowadzenia biznesu. Jednakże we wspomnianym badaniu "2006-Third Party Logistics" stwierdzono, że większość ankietowanych nie była usatysfakcjonowana poziomem usług IT, dostarczanych przez ich partnerów. Z kolei w corocznym studium "Trendy i strategie w logistyce" (Trends and Strategy in Logistics) opracowanym przez niemieckie stowarzyszenie Bundesvereinigung für Logistik (BVL) stwierdzono, iż 40% przedsiębiorstw nie ma pełnej wiedzy odnośnie swoich kosztów logistycznych. Za główną przyczynę uznaje się brak jednolitego standardu i ciągłe zmiany w konstruowaniu łańcuchów dostaw.

Baza danych kosztów logistycznych Establish Inc./Herbert W. Davis wskazuje na minimalny, 0,1-procentowy wzrost kosztów ogólnych, liczonych jako procent sprzedaży w 2006 roku w stosunku do 2005 roku. Natomiast koszty logistyczne, skalkulowane jako procent sprzedaży, wzrosły z 9 do 9,1% przy średnim wzroście wartości produktu i spadku masy przewozowej. Koszty logistyczne różnią się jednak znacząco pomiędzy różnymi grupami przedsiębiorstw - te związane z logistyką materiałów budowlanych i produktów roślinnych znajdują się na szczycie skali, a te związane z wyrobami farmaceutycznymi i elektronicznymi na dole. Składniki kosztów według bazy danych Herberta W. Davis’a kształtowały się następująco: 50% koszty transportu, 22% koszty środków transportu, 17% koszty składowania, 8% koszty przyjmowania zamówień/zleceń klientów, 3% koszty administracyjne (tablica 1). Koszty logistyczne rosną w odwrotnej proporcji do rozmiarów przedsiębiorstwa. Małe firmy płacą jednostkowo więcej. Po czterech latach ciągłego spadku, obecnie koszty rosną, co wynika przede wszystkim z rosnących cen paliwa i ograniczonych możliwości przewozowych, którymi dysponują przewoźnicy. Wzrost kosztów znajduje pewną kompensację dzięki zmianom w organizacji sieci magazynowych i poprawie funkcji IT. Struktura kosztów wskazuje, że rosnące koszty energii były odpowiedzialne aż za 4,8% wzrostu kosztów. Należy podkreślić, iż od 2000 roku nie było roku, w którym uległby zmniejszeniu cykl obsługi zamówienia (średnio 8 dni dla dostawy natychmiastowej). Warto ponadto wspomnieć o studium niemieckiego BVL pt. Die Top 100 der Logistik - 2006 Edition, które stanowi ważne źródło informacji statystycznych o rozdziale kosztów (tym razem w odniesieniu do rynku niemieckiego): koszty zarządzania sprzętem - 20%, składowanie i operacje magazynowe - 26%, transport - 44%, zarządzanie zleceniami - 5%, planowanie logistyczne i administracja - 5% (tablica 1). Łączne wydatki w Niemczech w 2004 roku wyniosły 170 miliardów euro. Z tej kwoty 79 miliardów stanowiły usługi podlegające outsourcingowi, jest to znacznie mniej niż na rynku amerykańskim, co przypisuje się dużemu udziałowi własnych operacji logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych (Werkslogistikleistungen). W odniesieniu do innego zakresu geograficznego rynku, dane bazy amerykańskiej wskazują iż transport i magazynowanie reprezentują 67% łącznych kosztów podczas gdy dla rynku niemieckiego jest to 70% (obie bazy danych są niemal identyczne mimo, iż baza H. W. Davis’a prezentuje wartości jako procent sprzedaży, BVL jako procent całkowitych wydatków).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

Ostatnio zmieniany środa, 02 styczeń 2008 11:39
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo, światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów, wybrał ID Logistics, dostawcę usług logistycznych,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj