logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka zarządzania kryzysowego w mieście

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Gospodarka światowa metropolizuje się. Obszar metropolitalny jest wielkim kompleksem rezydencjonalnym, instytucjonalnym i komunikacyjnym, znaczącym w gospodarce i polityce. Głównym kryterium delimitacji obszarów metropolitalnych jest zawartość i gęstość sieci osiedleńczej oraz koncentracja instytucji świadczącej usługi w skali ponadkrajowej.  

Metropolizacja czyni mało użytecznym podział na wieś i miasto. Formalne wsie w obszarze metropolitalnym są w istocie bardziej "miejskie" niż miasteczka na dalekiej prowincji.
W tym kontekście definicję Logistyki Miejsiej (citylogistics) można sformułować następująco: LM jest narzędziem rozwiązywania problemów funkcjonowania wysoce zurbanizowanych obszarów - mikroregionów (metropolii), jakimi są aglomeracje miejskie. W LM uwzględnia się takie czynniki jak: transport, magazynowanie, konfigurację sieci dróg, sieć telekomunikacyjną, gospodarkę komunalną, zaopatrzenie w nośniki energii, zaopatrzenie w wodę oraz wywóz odpadów - wraz z towarzyszącymi im relacjami ekonomicznymi. Inaczej mówiąc wszystkie te działania, które składają się na dzienny i nocny tryb życia miasta jako przestrzeni ekonomicznej, społecznej i kulturowej.
Ponadto logistyka miejska obejmuje zakres działań nadzwyczajnych w obrębie metropolii - w sytuacjach kryzysowych (np. awarii, wypadków) przywracających wyżej wymieniony porządek. Życie człowieka zwłaszcza na terenach metropolii narażone jest na wypadki, awarie i katastrofy ponieważ, w coraz większym stopniu zależy od: techniki i technologii, współpracy i kooperacji, przemieszczania dóbr i zasobów. Synergia wymienionych czynników zmienia sytuacje postrzegane jako zwykłe zakłócenia na sytuacje kryzysowe.
Problematyka logistyki w działaniach kryzysowych
W sytuacjach kryzysowych zapotrzebowanie na wsparcie logistyczne radykałnie wzrasta. Podstawową cechą kryzysu jest przerwanie funkcjonujących powiązań systemowych i funkcjonalnych na obszarze metropolii (miasta). Logistyka działań kryzysowych identyfikuje i mobilizuje zasoby, uruchamia rezerwy, odtwarza połączenia (różnych rodzajów) lub tworzy połączenia zastępcze, aby zapewnić skuteczność działania siłom likwidującym źródła oraz skutki awarii. Ten aspekt zwłaszcza w logistyce miejskiej nie był dotąd dostrzegany.
Termin "kryzys" na potrzeby artykułu zdefiniowano jako: okres przełomu, punkt zwrotny, moment, w którym rozstrzygany jest dalszy stan rzeczy: trwanie lub nie danego podmiotu - charakteryzujący się trzema elementami: presją czasu, ewentualnością zasadniczego zagrożenia, zaskoczeniem. Wzajemne oddziaływanie tych trzech elementów tworzy jednoznaczną definicję logistyki działań kryzysowych.
Do zaistnienia sytuacji kryzysowych prowadzą zwykle uszkodzenia podsystemów LM. Uszkodzenie jest zdarzeniem, które stanowi podstawę do oceny technicznej systemu logistycznego. Uszkodzenie jest różnie definiowane i zależnie od przyjętej definicji oceny może być nieporównywalne oraz zróżnicowane. W krajowych normach uszkodzenie definiowane jest jako: "zdarzenie powodujące przejście ze stanu zdatności do stanu niezdatności" (PN-80/N-04000). Najistotniejszym problemem w opracowaniu modelu uszkodzenia jest jego rozpoznanie. Wynika z niego zakres informacji do opisu i oceny indywidualnego zdarzenia lub powtarzających się ciągów zdarzeń. Przykładową charakterystykę uszkodzeń logistycznych systemów przedstawiono na rys. 1. Dla mieszkańców metropolii istotna jest wiedza o uszkodzeniu powodującym określoną niezdatność systemu, np. awarię, katastrofę itp., a w konsekwencji zniszczeniu, utracie trwałości, zagrożeniu bezpieczeństwa życia i otoczenia, opłacalnych lub nie kosztach odnowy itp.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2002/6.
 
Ostatnio zmieniany wtorek, 25 wrzesień 2012 10:42
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem...

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj