Logistyka.net.pl

System wymiennego osprzętu roboczego podnośnika - cz. 2

Magazynowanie i transport wewnętrzny

System wymiennego osprzętu roboczego podnośnika
Chwytaki
Chwytaki umożliwiają transportowanie ładunków bez użycia palet pojedynczymi lub wielokrotnymi jednostkami oraz ustawianie pionowo i obracanie o 1800 lub 3600 w płaszczyênie pionowej

Rys. 1. Hydrauliczny chwytak do beczek [1].
bądê poziomej zależnie od rodzaju urządzenia dodatkowego.
Chwytaki do beczek służą do podejmowania i transportu 1-2 lub 2-4 beczek równocześnie, a w wersji z systemem obrotu możliwy jest przechył i ułożenie beczki w innej pozycji lub opróżnienie jej zawartości.
Podejmowanie beczek może odbywać się przy pomocy ramion zaciskanych hydraulicznie (rys. 1) lub za pomocą mechanicznych szczęk (rys. 2), ewentualnie opasek stalowych (rys. 4).
Inicjowanie systemu obrotu odbywa się hydraulicznie (cylindry hydrauliczne, silnik hydrauliczny) (rys. 3) lub mechanicznie za pomocą ręcznej przekładni uruchamianej korbką, ewentualnie w przypadku konieczności przechyłu beczki na
Chwytaki te posiadają udêwig do 4500 większej wysokości korbka zastępowana jest ręczną przekładnią łańcuchową kg i rozpiętość ramion do 3380 mm. (rys. 4).
Chwytaki do kół pojazdów (rys. 5 i rys.
6) przeznaczone są do szybkiego i mobil- LITERATURA nego zdejmowania, transportu i składo- [1] Katalog Meyer - Forklift Attachments - Price List 1999;
[2] Katalog Kaiser + Kraft - KK 72 - Styczeń 1997; wania kół o bardzo dużej średnicy i wa- [3] Katalog Kaup - High Visibility Fork Lift Truck Attachdze, stosowanych w pojazdach terenoments - Range Brochure 2000; wych takich jak wywrotki, ładowarki, ko- [4] www.godrej.com parki kołowe i innych ruchomych pojazHubert Kępa dach pracujących w otwartych kopalniach, wysypiskach i terenach budowlanych.
Za pomocą chwytaka można także sortować i układać w stosy koła lub same opony.
Chwytak posiada funkcję hydraulicznie sterowanego obrotu o 3600 w obu kierunkach, a także same płyty stykowe ramion mają możliwość obrotu o 3600 w celu scentrowania koła z osią piasty pojazdu, do którego montowane jest koło.
Boczny przesuw o 125 milimetrów w każdą stronę pomaga w precyzyjnym ustawieniu podczas
Rys. 4. Mechaniczny system przechyłu beczek [2]. operacji montowania koła. Specjalnie uformowane płyty stykowe zapewniają prawidłowy chwyt na profilu bieżnika opony.

Rys. 5. Chwytak do kół [4].

Rys. 2. Mechaniczny chwytak do beczek [2].

Rys. 3. Chwytaki do beczek z hydraulicznym systemem przechyłu [3].

Logistyka 6/2002

Rys. 6. Wózek podnośnikowy podczas pracy z chwytakiem do kół [4].